Siirry suoraan sisältöön

Kestävän kehityksen tavoitteet osaksi yritystoimintaa (2 op)

Toteutuksen tunnus: IE10068-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

03.12.2022 - 12.02.2023

Ajoitus

27.02.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

1 - 50

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Opettaja

 • Anniina Kontiokorpi

Vastuuopettaja

Anniina Kontiokorpi

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 40. Avoin AMK: 40.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • KAKK23
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2023
 • TOP22_23
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1

Tavoitteet

Opintojaksolla tarkastellaan sitä, kuinka YK:n Agenda2030 mukaiset kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG) voidaan kytkeä osaksi yrityksen strategista toimintaa ja viedä käytännön toiminnaksi. Opintojaksolla sukelletaan yritysvastuun uusiin tuuliin yritysvastuulain ja CSDR eli Corporate Sustainability Reporting Directiven osalta. Opintojakson aikana opit analysoimaan yrityksen nykytilan sekä asettamaan tavoitteet ja muodostamaan vision yrityksen kestävän kehityksen toimenpiteille. Työkaluna tähän voi toimia esimerkiksi tiekartta tai toimet voidaan kytkeä suoraan osaksi yrityksen strategiaa.
• Kestävä kehitys ja vastuullisuus osana yrityksen toimintaa
• Yritysten muuttuva toimintaympäristö: yritysvastuulaki, GRI, CSDR
• Kestävä kehityksen tavoitteiden asettaminen ja toimenpiteiden suunnittelu

Sisältö

• Hallitset kestävän kehityksen osa-alueet ja tavoitteet sekä niiden hyödyntämisen yritystoiminnassa.
• Ymmärrät yritysten toimintaympäristössä tapahtuvien kestävään kehitykseen liittyvien muutosten vaikutukset liiketoimintaan ja osaat reagoida niihin.
• Opintojakson suoritettuasi osaat suunnitella yrityksen kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia toimenpiteitä sekä mitata tavoitteiden saavuttamista huomioiden jatkuvan parantamisen tavoitteen.

Aika ja paikka

Verkko-opintoina, itsenäisesti ja omaan tahtiin

Oppimateriaalit

Materiaali on koottuna Moodle-oppimisympäristöön

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla tarkastellaan sitä, kuinka YK:n Agenda2030 mukaiset kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG) voidaan kytkeä osaksi yrityksen strategista toimintaa ja viedä käytännön toiminnaksi. Opintojaksolla sukelletaan yritysvastuun uusiin tuuliin yritysvastuulain ja CSDR eli Corporate Sustainability Reporting Directiven osalta. Opintojakson aikana opit analysoimaan yrityksen nykytilan sekä asettamaan tavoitteet ja muodostamaan vision yrityksen kestävän kehityksen toimenpiteille. Työkaluna tähän voi toimia esimerkiksi tiekartta tai toimet voidaan kytkeä suoraan osaksi yrityksen strategiaa.
• Kestävä kehitys ja vastuullisuus osana yrityksen toimintaa
• Yritysten muuttuva toimintaympäristö: yritysvastuulaki, GRI, CSDR
• Kestävä kehityksen tavoitteiden asettaminen ja toimenpiteiden suunnittelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 opinopistettä vastaa keskimäärin 54 tunnin ajankäyttöä opiskelijalle. Ajankäyttö jakautuu materiaalien läpikäyntiin sekä oppimistehtävien suorittamiseen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opintojakson oppimistehtävät on suoritettu ohjeistuksen mukaisesti. Opiskelija on saavuttanut opintojaksolle asetetut oppimistavoitteet.
Hylätty: Opintojakson oppimistehtäviä ei ole suoritettu ohjeistuksen mukaisesti. Opiskelija ei ole saavuttanut opintojaksolle asetettuja oppimistavoitteita.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty