Siirry suoraan sisältöön

Ilmastoviisaan toiminnan perusteet (3 op)

Toteutuksen tunnus: IE10067-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 80

Koulutus

 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Opettaja

 • Anniina Kontiokorpi

Vastuuopettaja

Anniina Kontiokorpi

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 30. Avoin AMK: 30.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Hallitset keskeiset ilmastonmuutokseen liittyvät ilmiöt ja ymmärrät systeemiajattelun mahdollisuudet ilmastonmuutokseen liittyvien ongelmien ratkaisussa. Tunnistat ja osaat arvioida yrityksen/organisaation toiminnan ilmastovaikutuksia ja saat työkaluja tulevaisuuden ennakointitarpeisiin. Tiedät perusteet kasvihuonekaasupäästöjen laskemiseksi ja pystyt kehittämään ja innovoimaan keinoja niiden vähentämiseksi. Tunnistat kestävän kehityksen sekä yritys- ja yhteiskuntavastuun merkityksen ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Opintojakson suoritettuasi olet löytänyt uusia keinoja yrityksen/organisaation toiminnan ilmastovaikutusten arviointiin, kestävien toimenpiteiden toteuttamiseen ja ilmastomyönteisen toimintakulttuurin edistämiseen.

Sisältö

- Ilmastonmuutos ilmiönä, ilmastonmuutoksen vaikutukset, ilmastokeskustelu, ilmastonmuutoksen kytkeytyminen muihin ympäristöongelmiin
- Ilmastopolitiikka ajurina
- Kasvihuonekaasupäästöt ja niiden lähteet
- Perusteita kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan
- Ilmastonmuutoksen hillintä osana kestävää kehitystä
- Ilmastonmuutos osana yritys- ja yhteiskuntavastuuta

Aika ja paikka

Verkko-opintoina Moodlessa. Itsenäistä tahtiin.

Oppimateriaalit

Moodle-alustalle koottu materiaali.

Opetusmenetelmät

Hallitset keskeiset ilmastonmuutokseen liittyvät ilmiöt ja ymmärrät systeemiajattelun mahdollisuudet ilmastonmuutokseen liittyvien ongelmien ratkaisussa. Tunnistat ja osaat arvioida yrityksen/organisaation toiminnan ilmastovaikutuksia ja saat työkaluja tulevaisuuden ennakointitarpeisiin. Tiedät perusteet kasvihuonekaasupäästöjen laskemiseksi ja pystyt kehittämään ja innovoimaan keinoja niiden vähentämiseksi. Tunnistat kestävän kehityksen sekä yritys- ja yhteiskuntavastuun merkityksen ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Opintojakson suoritettuasi olet löytänyt uusia keinoja yrityksen/organisaation toiminnan ilmastovaikutusten arviointiin, kestävien toimenpiteiden toteuttamiseen ja ilmastomyönteisen toimintakulttuurin edistämiseen.

Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan verkkokurssina. Kaikki materiaali on koottuna Moodle-alustalle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 3 op, joka vastaa 81 tunnin työmäärää opiskelijalle.
Työmäärä jakautuu materiaalien läpikäyntiin, oppimispäiväkirjan ja yksittäisten oppimistehtävien laatimiseen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Ohjeiden mukaisesti toteutetut oppimispäiväkirja ja oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu palautettuun oppimispäiväkirjaan ja oppimistehtäviin.