Siirry suoraan sisältöön

Ilmastoviisaan toiminnan perusteet (3 op)

Toteutuksen tunnus: IE10067-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

03.12.2022 - 29.01.2023

Ajoitus

13.02.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

1 - 50

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Opettaja

 • Anniina Kontiokorpi

Vastuuopettaja

Anniina Kontiokorpi

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 30. Avoin AMK: 30.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • KAKK23
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2023
 • TOP22_23
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1

Tavoitteet

Hallitset keskeiset ilmastonmuutokseen liittyvät ilmiöt ja ymmärrät systeemiajattelun mahdollisuudet ilmastonmuutokseen liittyvien ongelmien ratkaisussa. Tunnistat ja osaat arvioida yrityksen/organisaation toiminnan ilmastovaikutuksia ja saat työkaluja tulevaisuuden ennakointitarpeisiin. Tiedät perusteet kasvihuonekaasupäästöjen laskemiseksi ja pystyt kehittämään ja innovoimaan keinoja niiden vähentämiseksi. Tunnistat kestävän kehityksen sekä yritys- ja yhteiskuntavastuun merkityksen ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Opintojakson suoritettuasi olet löytänyt uusia keinoja yrityksen/organisaation toiminnan ilmastovaikutusten arviointiin, kestävien toimenpiteiden toteuttamiseen ja ilmastomyönteisen toimintakulttuurin edistämiseen.

Sisältö

- Ilmastonmuutos ilmiönä, ilmastonmuutoksen vaikutukset, ilmastokeskustelu, ilmastonmuutoksen kytkeytyminen muihin ympäristöongelmiin
- Ilmastopolitiikka ajurina
- Kasvihuonekaasupäästöt ja niiden lähteet
- Perusteita kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan
- Ilmastonmuutoksen hillintä osana kestävää kehitystä
- Ilmastonmuutos osana yritys- ja yhteiskuntavastuuta

Aika ja paikka

Verkko-opintoina Moodlessa. Itsenäistä tahtiin.

Oppimateriaalit

Moodle-alustalle koottu materiaali.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan verkkokurssina. Kaikki materiaali on koottuna Moodle-alustalle ja opintojakso on suoritettavissa joustavasti kevätlukukauden 2023 ajan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 3 op, joka vastaa 81 tunnin työmäärää opiskelijalle.
Työmäärä jakautuu materiaalien läpikäyntiin, oppimispäiväkirjan ja yksittäisten oppimistehtävien laatimiseen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Ohjeiden mukaisesti toteutetut oppimispäiväkirja ja oppimistehtävät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu palautettuun oppimispäiväkirjaan ja oppimistehtäviin.