Siirry suoraan sisältöön

Energiamurros ja biotalous (2 op)

Toteutuksen tunnus: IE10045-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

12.02.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Opettaja

 • Anniina Kontiokorpi

Vastuuopettaja

Anniina Kontiokorpi

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TOP23_24
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2023-2024
 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Koulutuksen sisällöissä käydään läpi sitä, onko energiamurros biotalousalalle uhka vai mahdollisuus. Teemaa tarkastellaan ratkaisukeskeisesti ja etsien energiamurroksen tarjoamia mahdollisuuksia biotalousalalle. Koulutuksessa perehdytään muun muassa:
• Energian merkitykseen biotaloudessa
• Reiluun ja kestävään energiamurrokseen
• Energiamurroksen mahdollisuuksiin biotaloussektorille
• PESTE-analyysin hyödyntämiseen tulevaisuuden ennakoinnin työkaluna

Sisältö

- Ymmärrät energiamurroksen käsitteen ja sen taustalla vaikuttavia yhteiskunnallisia mekanismeja.
- Tunnistat energian ja energiamurroksen merkityksen osana biotaloutta.
- Osaat kuvata bioenergian roolia osana energiamurrosta.
- Pystyt hyödyntämään oppimaasi osana energiahuollon uudistamista.

Aika ja paikka

Verkko-opintoina, itsenäisesti ja omaan tahtiin

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on koottuna Moodle-alustalle

Opetusmenetelmät

Koulutuksen sisällöissä käydään läpi sitä, onko energiamurros biotalousalalle uhka vai mahdollisuus. Teemaa tarkastellaan ratkaisukeskeisesti ja etsien energiamurroksen tarjoamia mahdollisuuksia biotalousalalle. Koulutuksessa perehdytään muun muassa:
• Energian merkitykseen biotaloudessa
• Reiluun ja kestävään energiamurrokseen
• Energiamurroksen mahdollisuuksiin biotaloussektorille
• PESTE-analyysin hyödyntämiseen tulevaisuuden ennakoinnin työkaluna

Opintojakson aikana teemaa käydään läpi Moodle-alustalle koottujen monipuolisten materiaalien kautta. Aiempaa ja uutta osaamista syvennetään oppimistehtävien kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 opintopisteen toteutus vastaa keskimäärin 54 tunnin ajankäyttöä opiskelijalle, joka jakautuu materiaalien läpikäyntiin sekä oppimistehtävien toteuttamiseen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opintojakson oppimistehtävät on suoritettu ohjeistuksen mukaisesti. Opiskelija on saavuttanut opintojaksolle asetetut oppimistavoitteet.
Hylätty: Opintojakson oppimistehtäviä ei ole suoritettu ohjeistuksen mukaisesti. Opiskelija ei ole saavuttanut opintojaksolle asetettuja oppimistavoitteita.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty