Siirry suoraan sisältöön

Energiamurros ja biotalous (2 op)

Toteutuksen tunnus: IE10045-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

03.09.2022 - 02.10.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 11.12.2022

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

1 - 50

Koulutus

  • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Opettaja

  • Anniina Kontiokorpi

Vastuuopettaja

Anniina Kontiokorpi

Ryhmät

  • KAKS22
    Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2022

Tavoitteet

Koulutuksen sisällöissä käydään läpi sitä, onko energiamurros biotalousalalle uhka vai mahdollisuus. Teemaa tarkastellaan ratkaisukeskeisesti ja etsien energiamurroksen tarjoamia mahdollisuuksia biotalousalalle. Koulutuksessa perehdytään muun muassa:
• Energian merkitykseen biotaloudessa
• Reiluun ja kestävään energiamurrokseen
• Energiamurroksen mahdollisuuksiin biotaloussektorille
• PESTE-analyysin hyödyntämiseen tulevaisuuden ennakoinnin työkaluna

Sisältö

- Ymmärrät energiamurroksen käsitteen ja sen taustalla vaikuttavia yhteiskunnallisia mekanismeja.
- Tunnistat energian ja energiamurroksen merkityksen osana biotaloutta.
- Osaat kuvata bioenergian roolia osana energiamurrosta.
- Pystyt hyödyntämään oppimaasi osana energiahuollon uudistamista.

Aika ja paikka

Verkko-opintoina, itsenäisesti ja omaan tahtiin

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on koottuna Moodle-alustalle

Opetusmenetelmät

Opintojakson sisällöissä käydään läpi sitä, onko energiamurros biotalousalalle uhka vai mahdollisuus. Teemaa tarkastellaan ratkaisukeskeisesti ja etsien energiamurroksen tarjoamia mahdollisuuksia biotalousalalle. Koulutuksessa perehdytään muun muassa:
• Energian merkitykseen biotaloudessa
• Reiluun ja kestävään energiamurrokseen
• Energiamurroksen mahdollisuuksiin biotaloussektorille
• PESTE-analyysin hyödyntämiseen tulevaisuuden ennakoinnin työkaluna

Opintojakson aikana teemaa käydään läpi Moodle-alustalle koottujen monipuolisten materiaalien kautta. Aiempaa ja uutta osaamista syvennetään oppimistehtävien kautta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 opintopisteen toteutus vastaa keskimäärin 54 tunnin ajankäyttöä opiskelijalle, joka jakautuu materiaalien läpikäyntiin sekä oppimistehtävien toteuttamiseen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: Opintojakson oppimistehtävät on suoritettu ohjeistuksen mukaisesti. Opiskelija on saavuttanut opintojaksolle asetetut oppimistavoitteet.
Hylätty: Opintojakson oppimistehtäviä ei ole suoritettu ohjeistuksen mukaisesti. Opiskelija ei ole saavuttanut opintojaksolle asetettuja oppimistavoitteita.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty