Siirry suoraan sisältöön

Kemia (6 op)

Toteutuksen tunnus: IE10009-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 05.05.2023

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

1 - 50

Koulutus

  • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Opettaja

  • Esko Tiainen

Vastuuopettaja

Esko Tiainen

Ajoitusryhmät

  • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
  • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • IENS22
    Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2022

Pienryhmät

  • Pienryhmä 1
  • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat epäorgaanisen kemian perusteet ja turvallisen työskentelyn laboratoriossa. Osaat käyttää laboratorion mittalaitteita ja välineistöä.

Sisältö

Opintojakso sisältää:
- kemikaalien nimistö
- ainemäärä
- kaasut ja suhteellinen kosteus
- reaktioyhtälö, RedOx, hapot, emäkset, pH ja kemiallinen tasapaino
- sähkökemian perusteet, sähkökemialliset kennot ja korroosio
- laboratoriotyöskentelyn perusteet.

Arviointiasteikko

H-5