Siirry suoraan sisältöön

Sähkö- ja aalto-oppi (5 op)

Toteutuksen tunnus: IE10005-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

1 - 50

Koulutus

  • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Opettaja

  • Juha Kilpeläinen

Vastuuopettaja

Juha Kilpeläinen

Ajoitusryhmät

  • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
  • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • IENS22
    Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2022

Pienryhmät

  • Pienryhmä 1
  • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Osaat sähköopin keskeiset suureet ja osaa soveltaa niitä energiankulutuksen laskennassa ja mittaustekniikassa. Osaat soveltaa aaltoliikeopin lainalaisuuksia melu- ja valosaasteen hallinnassa . Osaat tulkita ionisoivan säteilyn tunnuslukuja ja niiden merkitystä turvallisuuden ja ympäristönsuojelun kannalta.

Sisältö

Sähkökenttä, tasa- ja vaihtovirtapiiri, magneettikenttä, sähkömagneettinen induktio, mekaaniset aallot ja värähtelyt sekä äänioppi. Sähkömagneettinen aaltoliike. Ydin- ja säteilyfysiikkaa.

Oppimateriaalit

Suvanto & Laajalehto. Tekniikan fysiikka 2. Edita

Opetusmenetelmät

Osaat sähköopin keskeiset suureet ja osaa soveltaa niitä energiankulutuksen laskennassa ja mittaustekniikassa. Osaat soveltaa aaltoliikeopin lainalaisuuksia melu- ja valosaasteen hallinnassa . Osaat tulkita ionisoivan säteilyn tunnuslukuja ja niiden merkitystä turvallisuuden ja ympäristönsuojelun kannalta.

Arviointiasteikko

H-5