Siirry suoraan sisältöön

Energia-alan toimintaympäristö ja kestävä energiantuotanto (4 op)

Toteutuksen tunnus: IE10004-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

1 - 50

Koulutus

  • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Opettaja

  • Seppo Kainulainen

Vastuuopettaja

Seppo Kainulainen

Ryhmät

  • IENS22
    Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Ymmärrät energiamurroksen vaikutukset yhteiskuntaan. Tiedät uusiutuvien energioiden merkityksen suomalaisessa ja eurooppalaisessa yhteiskunnassa, osana energiatuotantoa ja ilmastonmuutoksen hallintaa. Tiedät kansalliset ja kansainväliset ohjauskeinot energian tuotannossa. Tunnet erilaiset uusiutuvat energialähteet sekä niiden kestävän tuotannon. Ymmärrät kiinteistön lämmitystehoon ja energiatarpeeseen vaikuttavat tekijät. Opintojakson tavoitteena on, että saavutat käsityksen energiasektorin toiminnasta ja merkityksestä yhteiskunnassamme, sekä hallitset energia-alan käsitteet ja yksiköt.

Sisältö

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat:
- energiamurros
- energiamarkkinat
- energiayksiköt
- ilmastopäästöjen vähentämisen ohjauskeinot
- energiantarve ja -käyttö
- keskitetty ja hajautettu energiantuotanto
- kestävä energiantuotanto

Arviointiasteikko

H-5