Siirry suoraan sisältöön

Teknologiat tapahtumien tiedolla johtamisessa (3 op)

Toteutuksen tunnus: HM10091-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

01.06.2023 - 06.08.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

5 - 50

Koulutus

 • Avoimen AMK:n opinnot
 • Media-alan koulutus

Opettaja

 • Tiina Soininen
 • Maria Iltola

Vastuuopettaja

Maria Iltola

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • KAKK23
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2023
 • KAKK23KE
  Karelia, avoin, kaikki, kesä, 2023
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että tiedät, mitä hyötyä on toiminnanohjauksen järjestelmästä ja tiedät erilaisia tapoja toteuttaa toiminnanohjaus omassa tapahtumassasi. Luot omaan tapahtumaasi soveltuvan toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton suunnitelman.

Sisältö

Onko tapahtumasi järjestelytiimin kommunikointi, tiedonhallinta ja prosessin hallinta haastavaa? Haluaisitko löytää uusia tehokkaampia tapoja tapahtumasi tiedonhallintaan? Opintojaksolla perehdyt kolmeen erilaiseen tapaan järjestää tapahtuman tiedonhallinta, jotta se vastaisi nykyisiä teknologian tarjoamia mahdollisuuksia.

Käsittelemme seuraavia aihepiirejä
• Toiminnanohjaus – mitä se on
• Toiminnanohjauksen rakentaminen erillisillä ohjelmistoilla
• Toiminnanohjauksen luominen itse
• Valmis toiminnanohjausjärjestelmä

Aika ja paikka

Itsenäisesti omaan tahtiin suoritettava verkko-opintojakso Moodle-alustalla.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan Moodlessa

Opetusmenetelmät

Tapahtuman tiedolla johtaminen 4: Teknologiat tapahtumien tiedolla johtamisessa
Opintojakson tavoitteena on, että tiedät, mitä hyötyä on toiminnanohjauksen järjestelmästä ja tiedät erilaisia tapoja toteuttaa toiminnanohjaus omassa tapahtumassasi. Luot omaan tapahtumaasi soveltuvan toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton suunnitelman.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 3 op = 81 h
Ajankäyttö jakaantuu seuraavasti: luentonauhoitteet 8h, muuhun materiaaliin tutustuminen n. 10 h, harjoitustehtävän teko 63 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Koulutus on tuotettu Smart Event Managers (SEM) -hankkeessa https://sem.karelia.fi. Toiminnan mahdollistaa Euroopan Sosiaalirahastolta, Etelä-Savon ELY- keskukselta ja Karelia ammattikorkeakoululta saatu rahoitus. Hankkeen kesto on 1.5.2021-31.10.2023.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Opintojakso on osa laajempaa Smart Event Managers (SEM) -koulutusta tiedolla johtamisesta. Opintojakso on kolmas osa 8 op kokonaisuudesta, jossa käsitellään Tiedolla johtamista yleensä (1 op), Tapahtumien hiljaista tietoa (2 op) sekä Tapahtumien tietotarve ja mittaristojen luonti (2op). Opintojaksojen yhteydessä luodaan kokonaisvaltainen tiedon hyödyntämisen suunnitelma ja omalle tapahtumalle.

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. Opinnot toteutetaan nonstop-opintoina eli opiskelija voi ilmoittautua opintoihin milloin tahansa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Uudet ilmoittautumiset käsitellään kerran viikossa.
Ilmoittautumiseen ja opintojen aloittamiseen liittyvissä mahdollisissa kysymyksissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.