Siirry suoraan sisältöön

Johdatus tapahtuman tiedolla johtamiseen (1 op)

Toteutuksen tunnus: HM10088-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 23.04.2023

Ajoitus

06.03.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

15 - 100

Koulutus

 • Media-alan koulutus

Opettaja

 • Tiina Soininen
 • Maria Iltola

Vastuuopettaja

Maria Iltola

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • KAKK23
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2023
 • KAKK23KE
  Karelia, avoin, kaikki, kesä, 2023
 • KAKS23
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2023

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Tavoitteena opintojaksolla on, että ymmärrät tiedolla johtamisen hyödyt tapahtumasi näkökulmasta. Osaat arvioida tiedolla johtamisen eri osia omassa tapahtumassasi. Saat myös katsauksen tulevaisuuden tietotalouteen ja ymmärryksen siitä, mitä vaikutuksia sillä on tapahtumille.
• Tunnet tiedolla johtamisen keskeiset periaatteet
• Osaat valita tapahtuman tiedolla johtamiseen parhaiten soveltuvat lähestymistavat
• Ymmärrät, kuinka tietotalouden kehittyminen voi vaikuttaa tapahtumiin
• Luot omaan tapahtumaasi soveltuvan tiedolla johtamisen suunnitelman pohjan

Sisältö

Haluaisitko tehostaa tapahtumasi tiedon hyödyntämistä? Kiinnostaako sinua tiedolla johtamisen tarjoamat mahdollisuudet tapahtumien kehittämisessä?

Opintojaksolla perehdyt tiedolla johtamisen perusperiaatteisiin tapahtumien kannalta.
Johdatuksena tapahtumien tiedolla johtamiseen käsittelemme tiedolla johtamisen alueita ja tapoja, sekä tiedolla johtamisen tuomia hyötyjä. Katsomme myös tulevaisuuteen ja käsittelemme tekoälyä sekä AR, VR ja XR hyödyntämistä tapahtumissa.

Aika ja paikka

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. Opinnot toteutetaan nonstop-opintoina eli opiskelija voi ilmoittautua opintoihin, milloin tahansa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Opetusmenetelmät

Tapahtuman tiedolla johtaminen 1: Johdatus tapahtuman tiedolla johtamiseen
Opintojaksolla perehdyt tiedolla johtamisen perusperiaatteisiin tapahtumien kannalta. Ymmärrät tiedolla johtamisen hyödyt tapahtumasi näkökulmasta. Osaat arvioida tiedolla johtamisen eri osia omassa tapahtumassasi. Saat myös katsauksen tulevaisuuden tietotalouteen ja ymmärryksen siitä, mitä vaikutuksia sillä on tapahtumille.

Johdatus tapahtumien tiedolla johtamiseen:
• Tiedolla johtamisen alueita
• Tiedolla johtamisen tapoja
• Tiedolla johtamisen kolme osa-aluetta
• Tiedolla johtamisen tuomat hyödyt

Tiedolla johtamisen tulevaisuus:
• Tekoäly, kone- ja syväoppivat järjestelmät
• AR, VR ja XR hyödyntäminen tapahtumissa

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on osa laajempaa Smart Event Managers (SEM) -koulutusta tiedolla johtamisesta. Opintojakso aloittaa 8 op kokonaisuuden, jossa käsitellään Hiljaista tietoa ja sen hyödyntämistä (2 op), Tietotarvetta ja mittareiden määrittämistä (2 op) sekä Teknologisia välineitä tapahtumien tiedonhallinnan ja tiedolla johtamisen hyödyntämisessä (3 op). Opintojaksojen yhteydessä luodaan kokonaisvaltainen tiedon hyödyntämisen suunnitelma omalle tapahtumalle.

Koulutus on tuotettu Smart Event Managers (SEM) -hankkeessa https://sem.karelia.fi. Toiminnan mahdollistaa Euroopan Sosiaalirahastolta, Etelä-Savon ELY- keskukselta ja Karelia ammattikorkeakoululta saatu rahoitus. Hankkeen kesto on 1.5.2021-31.10.2023.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Opintojakso on osa laajempaa Smart Event Managers (SEM) -koulutusta tiedolla johtamisesta. Opintojakso aloittaa 8 op kokonaisuuden, jossa käsitellään Hiljaista tietoa ja sen hyödyntämistä (2 op), Tietotarvetta ja mittareiden määrittämistä (2 op) sekä Teknologisia välineitä tapahtumien tiedonhallinnan ja tiedolla johtamisen hyödyntämisessä (3 op). Opintojaksojen yhteydessä luodaan kokonaisvaltainen tiedon hyödyntämisen suunnitelma omalle tapahtumalle.

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. Opinnot toteutetaan nonstop-opintoina eli opiskelija voi ilmoittautua opintoihin milloin tahansa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.