Siirry suoraan sisältöön

Drone tapahtumissa (2 op)

Toteutuksen tunnus: HM10084-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

19.01.2023 - 27.03.2023

Ajoitus

06.02.2023 - 07.04.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

15 - 30

Koulutus

 • Media-alan koulutus

Opettaja

 • Aarno Savolainen
 • Maria Iltola

Vastuuopettaja

Maria Iltola

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 30. Avoin AMK: 30.)

Ryhmät

 • KAKK23
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2023
 • TOP22_23
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat

Tavoitteet

Opintojakson tavoite on antaa tapahtumatuottajalle perustiedot dronen lentosuunnittelusta ja alan säädöksistä.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan dronella lentämisen turvallisuusasioihin, laitteistoihin sekä erilaisiin dronen kuvauslentoesimerkkeihin. Opintojakso koostuu lyhyistä luentotallenteista, itseopiskelusta sekä harjoitustehtävistä. Teorian ja suunnittelun lisäksi opintojaksolla voi kokeilla dronen lentosimulaattorin käyttöä erikseen sovittuna päivänä.

Aika ja paikka

Moodle-oppimisympäristö 6.2.–7.4.2023

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot Moodle-ympäristössä, vapaaehtoinen simulaattorityöpaja lähitapaamisena. Opintojakson teoriaosuus 1 op suoritetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. Halutessaan opiskelija voi osallistua simulaattorityöpajaan, jossa hän pääsee kokeilemaan dronen käyttöä. Työpajan osuus 1 op.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op vastaa 54 h opiskelijan työtuntia.
Työmäärä jakautuu: Opintojakson teoriaosuus 1 op = 27 h ja työpaja/tehtävä 1 op.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytysti ja ohjeiden mukaisesti suoritetut tehtävät.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinnot toteutetaan nonstop-opintoina eli opiskelija voi ilmoittautua opintoihin, milloin tahansa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Uudet ilmoittautumiset käsitellään kerran viikossa.
Ilmoittautumiseen ja opintojen aloittamiseen liittyvissä mahdollisissa kysymyksissä ota yhteyttä avoinamk@karelia.fi.

Koulutuksen toteuttaa Aarno Savolainen ja se on tuotettu Smart Event Managers (SEM) -hankkeessa https://sem.karelia.fi
Toiminnan mahdollistaa Euroopan Sosiaalirahastolta, Etelä-Savon ELY-keskukselta ja Karelia-ammattikorkeakoululta saatu rahoitus. Hankkeen kesto on 1.5.2021-31.10.2023.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Ei palautettuja tehtäviä

Lisätiedot

Koulutuksen toteuttaa Aarno Savolainen ja se on tuotettu Smart Event Managers (SEM) -hankkeessa https://sem.karelia.fi
Toiminnan mahdollistaa Euroopan Sosiaalirahastolta, Etelä-Savon ELY-keskukselta ja Karelia-ammattikorkeakoululta saatu rahoitus. Hankkeen kesto on 1.5.2021-31.10.2023.