Siirry suoraan sisältöön

Microsoft 365 -pilvipalvelun perusteet (1 op)

Toteutuksen tunnus: HM10081-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

10.12.2022 - 15.04.2023

Ajoitus

26.01.2023 - 26.05.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 50

Koulutus

  • Media-alan koulutus

Opettaja

  • Juha-Pekka Leppänen

Vastuuopettaja

Juha-Pekka Leppänen

Ajoitusryhmät

  • Avoimen opiskelijat (Koko: 50. Avoin AMK: 50.)

Ryhmät

  • KAKK23
    Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2023

Pienryhmät

  • Avoimen opiskelijat

Tavoitteet

- Osaat hyödyntää Microsoft 365-pilvipalvelua.
- Osaat käyttää pilvipalvelun ohjelmia: Outlook-sähköposti/kalenteri, OneDrive-pilvitallennustila ja OneNote-kirja.
- Osaat hyödyntää toimisto-ohjelmia liittyen pilvitallentamiseen ja pilvityöskentelyyn.

Sisältö

Opintojakso keskittyy Microsoft 365-pilvipalvelun perusideaan, kuinka sitä voi hyödyntää työssään tai omassa käytössään. Pilvipalvelun varsinaisista eri ohjelmista opiskellaan seuraavia: Outlook-sähköposti/kalenteri, OneDrive-pilvitallennustila, OneNote-kirja. Opintojaksolla myös esitellään, kuinka näitä eri ohjelmia voi käyttää niin internetselaimen kautta, tietokoneohjelmalla tai mobiilisovelluksella. Lisäksi opintojaksolla on toimisto-ohjelmien lyhyt esittely liittyen pilvitallentamiseen ja pilvityöskentelyyn ja kuinka niitä voi käyttää ryhmätyössä samanaikaisesti tai eri ajankohtina.

Aika ja paikka

Opintojakso on verkkokoulutus ja sen voi suorittaa itsenäisesti keväällä 2023. Opintojakso ei sisällä myöskään video-opetusta tiettynä ajankohtana, mutta opintojakson opiskelumateriaali on pääasiassa opetusvideoina.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksossa ei ole valinnaisia suoritustapoja.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson kaikki tehtävät suoritettu tavoitteiden mukaisesti = hyväksytty.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on tarkoitettu vasta-alkajille, joilla ei ole kokemusta Microsoft 365:n käyttämisestä tai heillä on näistä ohjelmista vain vähäinen kokemus.

Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja internetyhteyden sekä perustaidot tietokoneen käyttämiseen. Opintojakson ajan opiskelijat käyttävät Karelia AMK:n tunnuksilla Microsoft 365-ohjelmia ja opiskelijan ei tarvitse ostaa itse kyseistä pilvipalvelua opiskelun ajaksi.

Tämän opintojakson jälkeen kannattaa suorittaa toinen Karelian Avoimen AMK:n opintojakso nimeltään "Microsoft 365 -pilvipalvelu: Sway, Forms, WhiteBoard, ToDo ja Bookings, 2 op".

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty