Siirry suoraan sisältöön

Asiakastuotannot (10 op)

Toteutuksen tunnus: HM10076-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 55

Koulutus

  • Media-alan koulutus

Opettaja

  • Pilvi Dufva

Vastuuopettaja

Maarit Ignatius

Ryhmät

  • HMNS22
    Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Kehität asiantuntijuuttasi ja osaat soveltaa aiempaa tietämystäsi ja osaamistasi erilaisissa mediatuotannon projekteissa. Hallitset useita mediatuotannon erityistehtäviä ja opit uusia työtehtäviä mm. suunnittelemaan ja toteuttamaan mediatuotantoja tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Tunnet ja ennakoit työelämän tarpeita, verkostoidut ja kehität vuorovaikutus taitojasi asiakasrajapinnassa. Sitoudut yhteistoimintaan työelämän toimijoiden kanssa syventäen samalla omaa asiantuntijuuttasi ja työelämävalmiuksiasi.

Sisältö

Opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan mediatuotantoja hanketyön ja erilaisten asiakastöiden viitekehyksessä. Keskeistä on yhteissuunnittelu työelämän kanssa ja asiakkaan tarpeiden ennakointi ja niihin vastaaminen.

Opintojaksolla opiskelijat muodostavat tuotantoryhmiä, joissa on mahdollista profiloida omaa osaamistaan, vahvistaa omaa asiantuntijuuttaan ja kehittää aikaisemmin opittuja taitoja suunnitellen ja tuottaen mediamateriaalia asiakkaan tarpeisiin.

Keskeinen oppimistapa on projektioppiminen.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla suunnitellaan ja toteutetaan mediatuotantoja hanketyön ja erilaisten asiakastöiden viitekehyksessä. Keskeistä on yhteissuunnittelu työelämän kanssa ja asiakkaan tarpeiden ennakointi ja niihin vastaaminen.

Opintojaksolla opiskelijat muodostavat tuotantoryhmiä, joissa on mahdollista profiloida omaa osaamistaan, vahvistaa omaa asiantuntijuuttaan ja kehittää aikaisemmin opittuja taitoja suunnitellen ja tuottaen mediamateriaalia asiakkaan tarpeisiin.

Keskeisiä kompetenseja media-alan osaamisen lisäksi ovat:
Liiketoimintaosaaminen
Työelämässä toiminen
Ennakoiva kehittäminen


Toteutus (menetelmät, aktiviteetit ja arviointi):
Lähiopetus, tuotantopalaverit, projektioppiminen
Itsenäinen työ, ryhmätyö, mediatuotantoihin osallistuminen eri ammattirooleissa
Itsearviointi, vertaisarviointi, jatkuva näyttö

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kurssi toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Tuotantoon vaaditaan asiakas ja tuotantototeutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aikaisempi osaaminen
Portfolio/tuotantodokumentit+raportti
Työkokemus ja työn opinnollistaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksoa rytmittävät tuotantopalaverit ja tapaamisen asiakkaan kanssa. Muuten opiskelija on vastuussa omasta ajankäytöstään ja opintojen suunnittelusta. Opintojakso vaatii vahvaa sitoutumista ja motivaatiota.
Opiskelija kirjaa ajankäytön ja dokumentoi tuotannon.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Aktiivinen osallistuminen tuotantopalavereihin
- Luvatun palvelun (tuotannon) toteuttaminen asiakkaalle aikataulussa
- Itse-arviointi ja vertaisarviointi
- Tuotannon dokumentaatio
- Hyväksytty / hylätty (tai 1-5 päätetään kurssin alussa)

Lisätiedot

Liiketoimintaosaaminen
Työelämässätoiminen
Ennakoiva kehittäminen