Siirry suoraan sisältöön

Media-alan liiketoiminta (5 op)

Toteutuksen tunnus: HM10057-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

5 - 60

Koulutus

  • Media-alan koulutus

Opettaja

  • Martha Balerina

Vastuuopettaja

Martha Balerina

Ryhmät

  • HMNS22
    Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija osaa laatia liiketoimintasuunnitelman ja markkinoida sitä (pitching) sijoittajille. Opiskelija osaa seurata ja jäsentää kriittisesti ajankohtaista liiketoiminnasta käytävää keskustelua. Opiskelija havaitsee liiketalouden vaikutuksia sosiaalisessa ympäristössään ja omassa toiminnastaan.

Sisältö

- Media-alan liiketoiminta tutkimus, miten tutkitaan ja käsitteellistetään media- ja viestintätieteissä
- Työelämän ja -ympäristön kehittäminen
- Luova osaaminen
- Liike-elämässä toimiminen

Aika ja paikka

- Media-alan liiketoiminta tutkimus, miten tutkitaan ja käsitteellistetään media- ja viestintätieteissä
- Työelämän ja -ympäristön kehittäminen
- Luova osaaminen
- Liike-elämässä toimiminen

Opetusmenetelmät

Opiskelija osaa laatia liiketoimintasuunnitelman ja markkinoida sitä (pitching) sijoittajille. Opiskelija osaa seurata ja jäsentää kriittisesti ajankohtaista liiketoiminnasta käytävää keskustelua. Opiskelija havaitsee liiketalouden vaikutuksia sosiaalisessa ympäristössään ja omassa toiminnastaan.

Lisätietoja opiskelijoille

Liiketoimintaosaaminen, Oppimaan oppiminen, Eettisyys.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Liiketoimintaosaaminen, Oppimaan oppiminen, Eettisyys.