Siirry suoraan sisältöön

Käsikirjoittaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: HM10041-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 03.02.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Media-alan koulutus

Opettaja

  • Susanna Åke

Vastuuopettaja

Susanna Åke

Ryhmät

  • HMNS22
    Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- oppii tekemään havaintoja elinympäristöstään
- ymmärtää odotuksen rakentamisen merkityksen tarinankerronnassa
- hallitsee sekä avoimen että suljetun dramaturgian perusperiaatteet
- oivaltaa rakenteen, sisällön, ilmaisun ja välineen suhteen
- osaa soveltaa keskeisiä dramaturgisia työkaluja käsikirjoituksiinsa eri välineissä
- oppii rakentavan ryhmätyön periaatteet ja antamaan sekä vastaanottamaan palautetta.
- osaa arvioida omia valintojaan ja kunniottaa toisten tekemiä valintoja

Sisältö

Opintojaksolla:
- Tehdään havainnointitehtäviä.
- Kirjoitetaan pienimuotoisia harjoitteita eri välineille.
- Opiskellaan tarinankerronnan lähtökohtia, odotuksen luomista ja suljetun draamallisen rakenteen käyttöä eri välineissä.
- Opiskellaan käsikirjoittamisen ja dramaturgian perusteita.
- Opiskellaan avointa dramaturgiaa eri välineissä.
- Tutkitaan rakenteen, sisällön, ilmaisun ja välineen suhdetta.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Media-alan osaajuus, Moniosaajuus, Luova osaaminen