Siirry suoraan sisältöön

Suullinen ja kirjallinen viestintä (5 op)

Toteutuksen tunnus: HM10040-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

10.10.2022 - 30.01.2023

Ajoitus

24.10.2022 - 15.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Media-alan koulutus

Opettaja

  • Olli Haapiainen

Vastuuopettaja

Olli Haapiainen

Ryhmät

  • HMNS22
    Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Osaat viestiä kirjallisesti ja suullisesti kohderyhmän ja viestintätilanteen vaatimusten mukaisesti. Osaat kirjoittaa kieleltään huoliteltuja asiatyylisiä tekstejä. Osaat soveltaa eri tilanteisiin sopivia raportointi- ja asetteluohjeita. Harjaannut käyttämään Karelian opinnäytetyön mukaista raportointiohjetta.

Osaat suunnitella ja toteuttaa selkeän suullisen esityksen media-alaan liittyvästä aiheesta. Osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja yhteisvastuullisesti työelämän ryhmäviestintätilanteissa. Osaat suunnitella palaverin ja toimia siinä eri tehtävissä. Osaat kirjoittaa palaverin asiakirjoja. Osaat muodostaa itsestäsi realistisen käsityksen viestijänä. Osaat kehittää työelämässä tarvittavia viestintätaitojasi.

Sisältö

Kokous- ja palaveriharjoitukset ja ryhmäviestinnän analysointiharjoitukset, kielenhuollon harjoitukset, asiakirjojen laatiminen: CV, yhteiskirjoittaminen, erilaisten suullisten esitysten valmistelu ja pitäminen, haastattelun tekeminen, oman viestinnän analysointi ja arviointi, vertaispalautteen antaminen.

Aika ja paikka

Lähiopetus enimmäkseen.

Opetusmenetelmät

Kokous- ja palaveriharjoitukset ja ryhmäviestinnän analysointiharjoitukset, kielenhuollon harjoitukset, asiakirjojen laatiminen: CV, yhteiskirjoittaminen, erilaisten suullisten esitysten valmistelu ja pitäminen, haastattelun tekeminen, oman viestinnän analysointi ja arviointi, vertaispalautteen antaminen.
Lähiopetus enimmäkseen. Kirjallisessa viestinnässä etäopetus.

Arviointiasteikko

H-5