Siirry suoraan sisältöön

Graafinen suunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: HM10039-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

27.03.2023 - 26.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Media-alan koulutus

Opettaja

  • Martha Balerina

Vastuuopettaja

Martha Balerina

Ryhmät

  • HMNS22
    Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija hahmottaa suunnittelun työprosessin perusvaiheet ja pystyy toteuttamaan itsenäisesti pieniä suunnittelutöitä. Opiskelija hallitsee sommittelun perustaidot ja kehittää omaa visuaalista ilmaisutaitoaan. Sen lisäksi, opiskelija perehtyy tekstin typografiseen muotoiluun, tutustuu typografisiin ilmaisukeinoihin ja ymmärtää typografian mahdollisuudet ilmaisuvälineenä. Pienten julkaisujen ja sommitteluharjoituksien toteuttaminen yksin ja/tai ryhmätyönä.

Sisältö

- Visuaalinen viestintä
- Visuaalinen suunnittelu
- Semantiikka ja semiotiikka

Aika ja paikka

- Visuaalinen viestintä
- Visuaalinen suunnittelu
- Semantiikka ja semiotiikka

Opetusmenetelmät

Opiskelija hahmottaa suunnittelun työprosessin perusvaiheet ja pystyy toteuttamaan itsenäisesti pieniä suunnittelutöitä. Opiskelija hallitsee sommittelun perustaidot ja kehittää omaa visuaalista ilmaisutaitoaan. Sen lisäksi, opiskelija perehtyy tekstin typografiseen muotoiluun, tutustuu typografisiin ilmaisukeinoihin ja ymmärtää typografian mahdollisuudet ilmaisuvälineenä. Pienten julkaisujen ja sommitteluharjoituksien toteuttaminen yksin ja/tai ryhmätyönä.

Lisätietoja opiskelijoille

Media-alan osaaminen, Luova osaaminen, Eettisyys.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Media-alan osaaminen, Luova osaaminen, Eettisyys.