Siirry suoraan sisältöön

Luovuutta edistävät menetelmät (3 op)

Toteutuksen tunnus: HM10037-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

01.05.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Media-alan koulutus

Opettaja

  • Juha Valonen

Vastuuopettaja

Juha Valonen

Ryhmät

  • HMNS22
    Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee luovan ongelmanratkaisun menetelmiä ja osaa soveltaa niitä omassa luovassa työskentelyssään
- tunnistaa omaan luovuutensa vahvuuksia ja kehittämistarpeita
- osaa hyödyntää luovan ongelmanratkaisun keinoja ammatillisessa toimintaympäristössään ja ryhmätyöskentelyssä
- osaa kehittää omaa ilmaisuaan monipuolisemmaksi hyödyntämällä toisten luovia prosesseja.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan luentojen, teosnäytteiden ja yksilö- sekä ryhmätöiden avulla luovan ongelmanratkaisun periaatteisiin ja luoviin ideointimenetelmiin. Ideointimenetelmiä harjoitellaan, sovelletaan käytäntöön ja kehitetään edelleen. Oppimistehtävissä havainnoidaan oman luovan työskentelyn kannalta keskeisiä edistäviä ja haittaavia tekijöitä sekä kartoitetaan uusimpia innovaatioita maailmalta mm. TED-puheiden avulla. Lopuksi toteutetaan yhteisöllisesti teosvaihtotehtävä. Teosvaihtotehtävässä opiskelija kehittää oma luovaa ilmaisuaan monipuolisemmaksi ja tunnistaa omia luovan ilmaisun vahvuuksiaan tuottamalla teoksia toisten teoksista saamiensa ideoiden pohjalta.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Luova osaaminen, Työelämässä toimiminen