Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 1 (2 op)

Toteutuksen tunnus: HM10028-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

21.08.2022 - 01.02.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Media-alan koulutus

Opettaja

  • Maarit Ignatius
  • Tiina Simonen

Vastuuopettaja

Tiina Simonen

Ryhmät

  • HMNS22
    Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija saa opintojaksolla tietoa, neuvoja ja ohjausta opintojensa suunnittelun tueksi. Opintojaksolla opiskelija oppii arvioimaan tietojen, taitojen ja osaamisensa kehittymistä. Opintojakso tukee opiskelijan yksilöllisen kehityskaaren hallintaa oppimisessa ja työssä sekä päätöksenteko- ja urahallintataitojen kehittymistä.

Opiskelija osaa käyttää ammattikorkeakoulun tarjoamia palveluja ja oppimisympäristöjäosaa toimia hyvien tapojen ja työelämäkäytänteiden mukaan korkeakouluopiskelijana. Hän oppii arvioimaan omaa osaamistaan ja ammatillista kehittymistä sekä tuntee kehityskeskustelukäytänteen osana työelämäkäytäntöjä. Ryhmäytyy opiskelijayhteisöön ja edistää omalta osaltaan hyvää opiskeluilmapiiriä. Tuntee opiskelijakunnan toiminnan ja palvelut. Kantaa vastuuta omista opinnoista ja ammatillisesta kasvusta sekä omasta opiskelukyvystä ja opiskeluhyvinvoinnista ja jaksamisesta

Opiskelija tuntee oman koulutuksensa opetussuunnitelman ja toimintatavat, hahmottaa henkilökohtaisen opintosuunnittelun prosessin ja osaa tehdä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS). Hän tuntee aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) periaatteet ja käytännöt. Opiskelija tuntee oman koulutuksensa ohjauksen toimijat ja osaa hakea opintoihin liittyen ohjausta tarpeen mukaan oikeilta henkilöiltä.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään oppimista tukeviin palveluihin, joita ovat: opintojen ohjaus, opintokuraattori, terveydenhuolto, opintososiaaliset edut, seurakunta, kielipalvelut ja kansainvälisyys (kv) palvelut ja opiskelijayhdistys POKA sekä tietopalvelut (kirjasto).

Keskeistä on myös perehtyä turvallisuuteen, oppimista tukeviin asiakirjoihin ja opetuksen toteutuskäytäntöihin, joita ovat: opetus- ja toteutussuunnitelmaan, tutkintosääntö ja työjärjestykset, omien opiskelutaitojen ja oppimistyylien arviointi, HOPS-keskustelut, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (eHOPS) laadinta, aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) prosessin käynnistäminen tarpeen mukaan, oman osaamisen arviointiin valmistautuminen ja kehityskeskustelujen käynti opettajatuutorin kanssa.

Perehdytään myös ryhmä/tiimityöskentelyn periaatteisiin (ryhmän merkitys ja ryhmäytyminen), yhteisöllisyys ja välittäminen, VIP-opiskelijatoimintaan ja tehdään VIP-valinnat, Karelia-fi-verkkoympäristöön, opetussuunnitelmaan ja sähköiseen opinto-oppaasen (Peppi), intranetiin, PAKKIin, Moodleen ja sähköpostiin.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Media-alan osaajuus, oppimaan oppiminen