Siirry suoraan sisältöön

Tapahtuman viestintä, markkinointiviestintä ja imagonhallinta (3 op)

Toteutuksen tunnus: HM10025-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

15.02.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 40

Koulutus

 • Media-alan koulutus

Opettaja

 • Ulla Kärnä
 • Maria Iltola
 • Satu Saarinen

Vastuuopettaja

Maria Iltola

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)

Ryhmät

 • KAKK23
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2023
 • TOP22_23
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat

Tavoitteet

Tällä opintojaksolla saat tietoa toimivasta tapahtuman sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Perehdyt esimerkkien avulla viestinnän ja markkinoinnin käytännön toteutuksiin ja ymmärrät imagon ja imagonhallinnan merkityksen tapahtumalle. Opintojaksolla opit laatimaan viestintä- ja markkinointiviestintäsuunnitelman tapahtuman toteuttamisen tueksi.

Tämä opintojakso on osa Smart Event Managers (SME) Tapahtumatuotannon toteuttaminen -koulutuskokonaisuutta.

Sisältö

Lähtökohdat: Merkitys, strategia, arvot, tavoitteet ja kohderyhmät
Sisäinen viestintä
Viestintäsuunnitelma
Ydinviestit, viestintävastuut, viestintäkanavat, toteutus
Ulkoinen viestintä
Markkinointiviestintäsuunnitelma
7P (tuote, hinta, saatavuus, markkinointiviestintä, ihmiset ja asiakkaat, prosessit ja fyysinen ympäristö
Tapahtumaviestintä: tavoite, asiakaslupaus, markkinointikanavat, (myyntikanavat), markkinoinnin ajoittaminen (teaserit, ilmoittautuminen/lippujen myyminen, markkinointiviestintä tapahtuman aikana ja jälkimarkkinointi), elämyksellisyys (merkityksellisyys, tarinallisuus, muistot vs. hinnoittelu/kate), seuranta, analyysit, suunnitelmat
Tiedottaminen
Imagon hallinta
Imago, sen luominen ja hallinta
Maine ja maineriski

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan Moodlessa

Opetusmenetelmät

Tällä opintojaksolla saat tietoa tapahtuman sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Perehdyt esimerkin avulla tapahtuman viestinnän ja markkinoinnin toteutuksiin ja ymmärrät imagon ja imagonhallinnan merkityksen tapahtumalle.

Opintojaksolla perehdyt digitaaliseen lähdeaineistoon ja opetustallenteisiin, joka käsittelevät viestintää, markkinointiviestintää ja imagoa.

Osaamisnäyttönä laadit tehtävänannonmukaiset markkinointiviestintäsuunnitelman sekä oivalluspäiväkirjan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimateriaaleihin ja kirjallisuuteen tutustuminen 43 h, oppimistehtävien laatiminen 38 h

Lisätietoja opiskelijoille

Koulutus on tuotettu Smart Event Managers (SEM) -hankkeessa https://sem.karelia.fi. Toiminnan mahdollistaa Euroopan Sosiaalirahastolta, Etelä-Savon ELY- keskukselta ja Karelia ammattikorkeakoululta saatu rahoitus. Hankkeen kesto on 1.5.2021-31.10.2023.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty / Hylätty

Lisätiedot

Opintojakso sisältää digitaalista lähdeaineistoa ja opetustallenteita tapahtuman viestinnästä, markkinointiviestinnästä ja imagosta. Osaamisnäyttönä laadit tehtävänannonmukaiset viestintä- ja markkinointiviestintäsuunnitelmat.