Siirry suoraan sisältöön

Kestävä kehitys tapahtumatuotannossa (2 op)

Toteutuksen tunnus: HM10022-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.12.2022 - 28.02.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 19.03.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

15 - 100

Koulutus

 • Media-alan koulutus

Opettaja

 • Anniina Kontiokorpi
 • Maria Iltola

Vastuuopettaja

Maria Iltola

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 90. Avoin AMK: 90.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • KAKS22
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2022
 • TOP22_23
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Pienryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Tavoitteet

Tavoitteet:
- Hallitset kestävän kehityksen osa-alueet ja tavoitteet sekä niiden hyödyntämisen tapahtumien suunnittelussa.
- Tunnistat ja osaat arvioida tapahtuman kestävän kehityksen vaikutuksia.
- Osaat innovoida ja kehittää keinoja tapahtumien vastuullisuuden kasvattamiseksi.
- Opintojakson suoritettuasi osaat toteuttaa tapahtuman kestävän kehityksen suunnitelman sekä arvioida sen toteutumista huomioiden jatkuvan parantamisen tavoitteen.

Sisältö

Koulutuksen sisältö:
- Kestävän kehityksen kokonaisuus: ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen sekä taloudellinen kestävyys
- Agenda 2030: Kestävän kehityksen tavoitteet
- Kestävä kehitys ja vastuullisuus osana tapahtumatuotantoa
- Tapahtuman kestävän kehityksen suunnitelman laatiminen

Aika ja paikka

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan. Opintojaksolle on nonstop-ilmoittautuminen.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla toteutetaan tapahtuman kestävän kehityksen suunnitelma.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tekstien ja materiaalien lukeminen 26 tuntia.
Podcastit 2 tuntia.
Tehtävät 26 tuntia.
Yhteensä 54 tuntia.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Tapahtuman kestävän kehityksen suunnitelma:
- Hylätty: Ei noudata ohjetta sisällön ja rakenteen osalta tai tehtävääv ei ole palautettu.
- Hyväksytty: On toteutettu ohjeen mukaan ja noudattaa ohjeen mukaista rakennetta.

Erikseen arvioitavat oppimistehtävät:
- Hylätty: Moodlen keskustelualueelle ei ole tehty omaa aloitusta
- Hyväksytty: Moodlen keskustelualueelle on avattu uusi keskustelu

Lisätietoja opiskelijoille

Koulutus on tuotettu Smart Event Managers (SEM) -hankkeessa https://sem.karelia.fi
Toiminnan mahdollistaa Euroopan Sosiaalirahastolta, Etelä-Savon ELY-keskukselta ja Karelia-ammattikorkeakoululta saatu rahoitus. Hankkeen kesto on 1.5.2021-31.10.2023.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi hyväksytty/hylätty.
Arviointi perustuu palautettuihin tehtäviin.