Siirry suoraan sisältöön

Tapahtuman turvallisuus (3 op)

Toteutuksen tunnus: HM10010-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

27.01.2024 - 25.02.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 50

Koulutus

  • Media-alan koulutus

Opettaja

  • Keijo Koskinen

Vastuuopettaja

Keijo Koskinen

Ajoitusryhmät

  • Avoimen opiskelijat (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
  • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • KAKK24
    Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024

Pienryhmät

  • Avoimen opiskelijat
  • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

- tiedät tapahtumien järjestämiseen liittyvän keskeisen lainsäädännön sekä sen asettamat vaatimukset tapahtuman toteutuksen suunnittelulle
- tiedostat ja tunnistat tapahtuman järjestämiseen liittyvät turvallisuusriskit
- tiedät ja osaat soveltaa käytännössä keskeisiä turvallisuuden suunnitteluun ja hallintaan liittyviä työkaluja
- osaat suunnitella ja tarvittaessa toteuttaa kriisitilanteen viestinnän vastuullisesti

Sisältö

Tällä opintojaksolla saat tietoa tapahtuman turvallisuuteen sekä turvallisuus- ja kriisiviestintään liittyvistä asioista.

Opintojaksolla perehdyt mm. seuraaviin teemoihin:
- Kuluttajapalvelujen turvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö
- Turvallisuusriskien tunnistaminen tietopohjaisesti
- Turvallisuuden mittaaminen ja analysointi
- Tapahtuman kriisiviestintä ja kriisiviestintäsuunnitelma

Lisäksi sinulla on mahdollisuus suorittaa matkailualan turvallisuuspassi -kortti (Matupa).

Oppimateriaalit

Turisti Turvassa -oppikirja. Toimitetaan erikseen tilauksesta. Huom! Oppikirja on maksullinen. Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson verkkoalustalla.

Opetusmenetelmät

Opintojakso on itsenäisesti suoritettava verkkokurssi, jonka voit suorittaa oman aikataulusi mukaisesti.
Opintojaksolla on videoluentoja ja digitaalista lähdeaineistoa.

Opintojakso on laajuudeltaan 3 op = 81 tuntia opiskelijan työtä. Tämä koostuu itsenäisestä oppimateriaaliin tutustumisesta sekä valmentavien tehtävien tekemisestä. Pääset etenemään opintojaksolla omaan tahtiin.

Lisätietoja opiskelijoille

Tapahtuman turvallisuus opintojaksolla voit halutessasi suorittaa myös Matkailualan turvallisuuspassin. Mikäli haluat itsellesi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:in myöntämän matkailulan turvallisuuspassi-kortin, on sen edellytyksenä turvallisuuspassi kokeen suorittaminen hyväksytyksi. Kortin suorittaminen on maksullista ja maksu opiskelijalle on 90 €. Koe järjestetään 21.3.2024. Kokeen uusintapäivä on toukokuussa 2024, tarkka päivä ilmoitetaan myöhemmin. Huom! Kokeeseen ei voi osallistua etäyhteyden välityksellä.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Opintojakso on laajuudeltaan 3 op = 81 tuntia opiskelijan työtä. Tämä koostuu itsenäisestä oppimateriaaliin tutustumisesta sekä valmentavien tehtävien tekemisestä. Pääset etenemään opintojaksolla omaan tahtiin.

Koulutus on tuotettu Smart Event Managers (SEM) -hankkeessa https://sem.karelia.fi.
Toiminnan mahdollistaa Euroopan Sosiaalirahastolta, Etelä-Savon ELY-keskukselta ja Karelia-ammattikorkeakoululta saatu rahoitus. Hankkeen kesto on 1.5.2021 - 31.12.2023.