Siirry suoraan sisältöön

Mediakulttuuri (5 op)

Toteutuksen tunnus: HM10009-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.01.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Medianomikoulutus (HM)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Media-alan koulutus

Opettaja

  • Jari Kupiainen

Vastuuopettaja

Jari Kupiainen

Ryhmät

  • HMNS22
    Medianomi (AMK), päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee mediakulttuurin tutkimuksen peruskäsitteitä ja osaa käyttää niitä mediakulttuurin ilmiöiden tarkastelussa
- ymmärtää mediateknologian kehityksen avaamat uudet mahdollisuudet mediakulttuurin kehityksessä ja tutkimuksessa
- tuntee media-alan kotimaisen ja kansainvälisen toimintaympäristön, toimijat ja julkaisukanavat
- osaa seurata ja jäsentää kriittisesti ajankohtaista mediakulttuurista käytävää keskustelua
- havaitsee mediakulttuurin vaikutuksia ympäristössään ja omassa toiminnastaan
- osaa kriittisesti arvioida mediakulttuurin, yhteiskunnan ja teknologian keskinäisiä suhteita ja ymmärtää mediakulttuurin muun todellisuuden osaksi.

Sisältö

Opiskelija perehtyy mediakulttuurin keskeiseen käsitteistöön, tutkimukseen ja ajankohtaisiin kysymyksiin. Pohdittavia aiheita ovat:
- mitä mediakulttuuri on
- miten sen osa-alueet ovat historiallisesti muotoutuneet
- miten mediakulttuuria tutkitaan ja käsitteellistetään kulttuuritieteissä
- miten mediakulttuuri muuttuu
- millaisia vaikutuksia muutoksella on mediaympäristöille ja mediasisällöille

Oppimateriaalit

Jukka Kortti 2016: Mediahistoria. Helsinki: SKS.
tai
Petri Saarikoski, Jaakko Suominen, Riikka Turtiainen & Sari Östman toim. 2009: Funetista Facebookiin. Internetin kulttuurihistoria. Helsinki: SKS.
tai
Seppänen, Janne & Esa Väliverronen 2017: Mediayhteiskunta. Tampere: Vastapaino.

Opetusmenetelmät

Luennot, kirjallisuus, itsenäinen työskentely, harjoitustehtävä

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Media-alan osaaminen, luova osaaminen, oppimaan oppiminen, eettisyys, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus