Siirry suoraan sisältöön

Graafisen alan sommittelu ja värioppi (3 op)

Toteutuksen tunnus: HM10003-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

09.10.2022 - 28.11.2022

Ajoitus

27.10.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

12 - 60

Koulutus

  • Media-alan koulutus

Opettaja

  • Juha-Pekka Leppänen

Vastuuopettaja

Juha-Pekka Leppänen

Ryhmät

  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Aika ja paikka

Verkko-opetus 100%. Ei sisällä myöskään verkon kautta kontaktiopetustunteja.

Oppimateriaalit

Verkko-opetus tapahtuu Moodle-oppimisympäristössä. Opiskelija suorittaa ohjelman käyttöön liittyviä tehtäviä ja palauttaa ne opettajan kommentoitavaksi Moodleen. Opettaja myös ohjaa ohjelman käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa Moodlen kautta. Opintojaksossa ei ole kontaktiopetustunteja. Opiskelija tarvitsee tietokoneen, internetyhteyden, tietokoneen peruskäyttötaidot sekä perustaidot jonkin kuvankäsittelyohjelman (Photohop tai Gimp) tai piirustusohjelman (Illustrator) käyttöön sekä mahdollisuuden käyttää sitä.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla perehdytään sommittelun mahdollisuuksiin graafisessa suunnittelussa. Kuinka jäsentää sisältöä ja kuinka ohjata katsetta kuvapinnalla sommittelun ja värien avulla. Tutustutaan väriopin teorioihin sekä värien hyödyntämistä mielikuvien luomisessa. Opintojaksolla perehdytään sommittelun ja väriopin käsitteisiin sekä harjoitellaan värien vuorovaikutuksen ja sommittelun suhdetta graafisessa suunnittelussa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Kaikki tehtävät suoritettu tehtävien tavoitteiden mukaan hyväksytysti = hyväksytty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikki tehtävät suoritettu tehtävien tavoitteiden mukaan hyväksytysti = hyväksytty.