Siirry suoraan sisältöön

Typografia (3 op)

Toteutuksen tunnus: HM10002-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 09.10.2022

Ajoitus

25.10.2022 - 14.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 80

Koulutus

  • Media-alan koulutus

Opettaja

  • Juha-Pekka Leppänen

Vastuuopettaja

Juha-Pekka Leppänen

Ryhmät

  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään typografian historiaan, typografian käyttöön eri medioissa, typografian tekniikkaan, taittotypografiaan sekä erityisesti painotutaan typografian visuaaliseen hyödyntämiseen graafisen tuotteen ulkoasussa. Opiskelijalta tulee löytyä jokin graafisen alan suunnitteluohjelma, jota hän voi käyttää tehtävien suorittamisessa ja lisäksi perustaidot kyseisen ohjelman käyttämiseen.

Aika ja paikka

Verkko-opetus 100%. Ei sisällä myöskään verkon kautta kontaktiopetustunteja.

Oppimateriaalit

Verkko-opetus tapahtuu Moodle-oppimisympäristössä. Opiskelija suorittaa typografiaan liittyviä tehtäviä ja palauttaa ne opettajan kommentoitavaksi Moodleen. Opintojaksossa ei ole kontaktiopetustunteja. Opiskelija tarvitsee tietokoneen, internetyhteyden, tietokoneen peruskäyttötaidot sekä perustaidot jonkin kuvankäsittelyohjelman (Photohop tai Gimp) tai piirustusohjelman (Illustrator) käyttöön sekä mahdollisuuden käyttää sitä.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla perehdytään typografian historiaan, typografian käyttöön eri medioissa, typografian tekniikkaan, taittotypografiaan sekä erityisesti painotutaan typografian visuaaliseen hyödyntämiseen graafisen tuotteen ulkoasussa. Opiskelijalta tulee löytyä jokin graafisen alan suunnitteluohjelma, jota hän voi käyttää tehtävien suorittamisessa ja lisäksi perustaidot kyseisen ohjelman käyttämiseen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Kaikki tehtävät suoritettu hyväksytysti = hyväksytty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävien suorittaminen tehtävänannon tavoitteiden mukaisesti.

Lisätiedot

Verkko-opetus tapahtuu Moodle-oppimisympäristössä. Opiskelija suorittaa typografiaan liittyviä tehtäviä ja palauttaa ne opettajan kommentoitavaksi Moodleen. Opintojaksossa ei ole kontaktiopetustunteja. Opiskelija tarvitsee tietokoneen, internetyhteyden, tietokoneen peruskäyttötaidot sekä perustaidot jonkin kuvankäsittelyohjelman (Photohop tai Gimp) tai piirustusohjelman (Illustrator) käyttöön sekä mahdollisuuden käyttää sitä. Opintojakso on kokonaan verkko-opetusta. Ei sisällä myöskään verkon kautta kontaktiopetustunteja.