Siirry suoraan sisältöön

Tiedolla johtamisen ja BI tietonäkymien rakentamisen perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: DT10065-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

23.09.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Täydentävänosaamisen opinnot (TAYO)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 100

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

  • Tiina Soininen

Vastuuopettaja

Tiina Soininen

Ryhmät

  • KAKS22
    Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2022
  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Tavoitteet

- Ymmärrät, miten tiedolla johtaminen liittyy organisaation strategiaan ja tavoitteiden saavuttamiseen.
- Ymmärrät, miten tietoa voidaan hyödyntää organisaatiossa eri tavoin.
- Tunnet tietojohtamisen keskeiset käsitteet ja mallit, joiden avulla voidaan kuvata ja ymmärtää tiedon eri muotoja.
- Osaat arvioida, kuinka suuresta määrästä dataa luodaan organisaatiolle lisäarvoa tuottavaa tietoa.
- Osaat liike- ja muun toimintatiedon perus analysoinnin ja visualisoinnin
- Osaat tuottaa päätöksenteon ja johtamisen kannalta hyödyllistä tietoa käyttäen sopivaa analysointi- ja visualisointityökalua.
- Osaat tulkita oman yksikkösi tietoja ja käyttää niitä oman johtamisesi apuna.
- Osaat kommunikoida analyysitietoja ja -tuloksia tuotannon tekijöille omassa organisaatiossasi.
- Analysoidun tiedon hyödyntäminen organisaation konkreettisessa toiminnassa

Sisältö

- Mitä tieto on ja minkälaista tietoa organisaatioissa on hyödynnettävissä?
- Miten em. tieto kiinnittyy organisaation toimintaan ja johtamiseen?
- Tietojohtamisen ja tiedolla johtamisen käsitteet
- Opiskelijan oman toimintaympäristön tietolähteet ja tietojärjestelmät (Jos näitä ei ole, kurssilla annetaan soveltuvia tietolähteitä)
- BI (Business Information) -tiedon tuottamisen perusteet
- Tiedon visualisoinnin perusteet (Power BI-ohjelmistolla)

Arviointiasteikko

H-5