Siirry suoraan sisältöön

Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia (5 op)

Toteutuksen tunnus: DT10058-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

  • Sanna Kukkasniemi

Vastuuopettaja

Sanna Kukkasniemi

Ryhmät

  • DTNS22
    Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022
  • DTNS21
    Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää käytettävyyden huomioimisen merkityksen ohjelmistotuotannossa. Lisäksi hän osaa suunnitella yksinkertaisia käyttöliittymiä ja arvioida kuinka hyvin ne noudattavat yleisiä suunnitteluperiaatteita. Tavoitteena on sellaiset perustiedot ja -taidot, joita vuorovaikutteisen teknologian suunnittelija tarvitsee työssään.

Opintojakson jälkeen osaat:
- analysoida ihmisen ja koneen välistä vuorovaikutusta muun muassa käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen näkökulmasta
- hahmottaa miten käytettävyys- ja käyttäjäkokemustavoitteet voidaan saavuttaa käyttäjäkeskeisen suunnittelun avulla
- luokitella erilaisia ihmisen ja koneen välisessä vuorovaikutuksessa käytettäviä laitteita ja vuorovaikutustyylejä
- soveltaa opintojaksolla oppimaasi yksinkertaisten graafisten käyttöliittymien suunnitteluun ja arviointiin

Sisältö

- Johdatus ihmisen ja koneen väliseen vuorovaikutukseen ja käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun
- Alan peruskäsitteet, erilaiset vuorovaikutustavat ja -välineet
- Käytettävyys ja käyttäjäkokemus
- Vuorovaikutuslaitteet ja erilaiset käyttöliittymät
- Käyttöliittymien suunnittelun perusteet
- Graafisten käyttöliittymien suunnittelu ja arviointi

Arviointiasteikko

H-5