Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 2: Urasuunnittelu (1 op)

Toteutuksen tunnus: DT10024-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

29.01.2024 - 07.04.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 90

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

  • Sanna Kukkasniemi

Vastuuopettaja

Sanna Kukkasniemi

Ryhmät

  • DTNS22
    Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Osaat tunnistaa oman ammatillisen kehittymisesi ja osaat arvioida osaamistasi kriittisesti asettaen kehittymistavoitteita. Osaat suunnitella uraasi ja tehdä valintoja sen mukaan. Osaat toimia opinnoissasi työelämän käytänteiden mukaisesti lähes ammattilaisen tavoin. Tunnet opiskelun tarjoamat kv-vaihtomahdollisuudet.Osaat pitää huolta opiskeluhyvinvoinnistasi ja ymmärrät sen merkityksen myös opiskeluyhteisön kannalta. Osaat pitää yllä opiskelumotivaatiota ja tarvittaessa pyytää tukea vaikeina hetkinä. Osaat suunnitella oman ajankäytön ja priorisoida asioita siten, että opinnot etenevät. Osaat antaa kehittävää palautetta.

Sisältö

- Kehityskeskusteluun valmistautuminen ja siihen osallistuminen
- oman opiskelusuunnitelman päivittäminen (HOPS)
- Oman osaamisen tunnistaminen, arviointi ja osaamisen näkyväksi tekeminen
- Oman osaamisen markkinointi (CV, avoin hakemus, LinkedIn, verkostoituminen, sosiaalinen media)
- Urasuunnitelman tekeminen
- KV-infoon osallistuminen
- Yritysvierailujen järjestäminen (esim. Work Smart) ja aktiivinen osallistuminen yritysvierailuihin tai vierailijaluentojen seuraaminen
- Yhteyksien luominen työnantajiin, alan toimijoihin ja sidosryhmiin
- Rekrytointitapoihin perehtyminen ja rekrytointiyrityksiin tutustuminen

Arviointiasteikko

H-5