Siirry suoraan sisältöön

ICT-liiketoiminta ja yrittäjyys (5 op)

Toteutuksen tunnus: DT10015-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 31.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 02.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

  • Teppo Tarnanen

Vastuuopettaja

Teppo Tarnanen

Ryhmät

  • DTNS22
    Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

- Ymmärrät liiketaloudellisen toiminnan perusteet ja yritystoimnan kansantaloudellisen merkityksen.
- Osaat käyttää liiketoiminnan keskeisiä käsitteitä.
- Tunnet, mitkä asiat vaikuttavat kannattavuuteen ja tuloksen muodostumiseen sekä miten ko. asioita hyötykäytetään yritystoiminnassa: kustannustehokkuus (exploitation) ja kasvu (exploration).
- Pystyt tulkitsemaan yrityksen talouden tilaa (kannattavuus, maksuvalmius,vakavaraisuus) kuvaavia keskeisiä tunnuslukuja.
- Osaat laatia ICT-yrityksen liiketoimintasuunnitelman ja arvioida sen toteuttamiskelpoisuutta ja taloudellista kannattavuutta.
- Ymmärrät ja osaat arvioida ICT:n merkitystä osana nykyaikaista liiketoimintaa.
- Ymmärrät liiketoimintaan liittyvän tiedon merkityksen organisaation toiminnassa.
- Pystyt käyttämään liiketoiminnan suunnitteluun ja liiketoimintatiedon hallintaan ja hyödyntämiseen liittyviä menetelmiä, työkaluja ja standardeja.

Sisältö

- Yritystoiminnan kiertokulku: reaali- ja rahaprosessi
- Yritysmuodot ja liiketoiminta, liiketoimintasuunnitelman sisältö ja merkitys, liikeriskit
- Katetuotto- ja kannattavuus: erilaiset laskelmat, ja niiden tuottamien tunnuslukujen käyttäminen työtehtävissä
- Tilinpäätöksen tulkinta: kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden seuranta
- ICT-yrittäjyys: kansainvälisessä ympäristössä toimivan yrityksen erityspiirteitä, liiketoiminta EU:n sisä- ja ulkomarkkinoilla
- ICT-alan yrityksen liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen
- Liiketoimintatiedon hallinta: liiketoimintamallien kuvaaminen
- Liiketoimintatiedon merkitys organisaation toiminnassa
- Liiketoimintatiedon hallinta: periaatteet, menetelmät ja työkalut (esim. Business Model Canvas, Lean Canvas, PowerBI, PowerPivot, standardeja)

Arviointiasteikko

H-5