Siirry suoraan sisältöön

Raportointi ja kirjoitusviestintä (2 op)

Toteutuksen tunnus: DT10007-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 24.11.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 80

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

  • Minna Sarola

Vastuuopettaja

Minna Sarola

Ryhmät

  • DTNS23
    Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat kirjoittaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan tarkoituksenmukaisia opinnoissa tarvittavia tekstejä. Osaat käyttää opinnäytetyön ohjetta omissa teksteissäsi. Osaat hakea tarvitsemaasi tietoa ja arvioida lähteiden luotettavuutta. Osaat myös arvioida omaa viestintäosaamistasi.

Sisältö

- korkeakoulutasoisen kirjoittamisen periaatteet
- asiakirjastandardi ja opinnäytetyön ohjeen mukainen raportointi
- referointi ja viittaustekniikka
- tiedonhankinta ja lähdekritiikki
- kielenhuoltoa

Aika ja paikka

Opetus on 4.9.-24.11.2023

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on opintojakson Moodle-työtilassa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on yhteensä 54 tuntia.
Luennot ja harjoitukset: 22 tuntia
Itsenäinen työskentely ja ryhmätyöskentely oppituntien ulkopuolella: 32 tuntia

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Testin hyväksytty suorittaminen
Tehtävien (raportti ja suullinen esitys) hyväksytty suorittaminen
- hyväksymiskriteerit:
1. Olet osallistunut aktiivisesti tiimisi työskentelyyn kaikissa
työskentelyvaiheissa. Olet osallistunut pienryhmäohjauksiin.
2. Tiiminne tutkielma on laadittu ohjeiden mukaisesti (esim.
kieli- ja ulkoasu, rakenne ja lähdemerkinnät).
3. Olet osallistunut suullisen esityksen laatimiseen ja esittämiseen.
Esitys on pituudeltaan ja sisällöltään ohjeiden mukainen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu opintojakson tehtäviin ja tenttiin.