Siirry suoraan sisältöön

Raportointi ja kirjoitusviestintä (2 op)

Toteutuksen tunnus: DT10007-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 25.11.2022

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kielten ja viestinnän opetus (KVO)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 100

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

  • Kaisa Peuhkurinen

Vastuuopettaja

Kaisa Peuhkurinen

Ryhmät

  • DTNS22
    Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat kirjoittaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan tarkoituksenmukaisia opinnoissa tarvittavia tekstejä. Osaat käyttää opinnäytetyön ohjetta omissa teksteissäsi. Osaat hakea tarvitsemaasi tietoa ja arvioida lähteiden luotettavuutta. Osaat myös arvioida omaa viestintäosaamistasi.

Sisältö

- korkeakoulutasoisen kirjoittamisen periaatteet
- asiakirjastandardi ja opinnäytetyön ohjeen mukainen raportointi
- referointi ja viittaustekniikka
- tiedonhankinta ja lähdekritiikki
- kielenhuoltoa

Opetusmenetelmät

Opintojakson suoritettuasi osaat kirjoittaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan tarkoituksenmukaisia opinnoissa tarvittavia tekstejä. Osaat käyttää opinnäytetyön ohjetta omissa teksteissäsi. Osaat hakea tarvitsemaasi tietoa ja arvioida lähteiden luotettavuutta. Osaat myös arvioida omaa viestintäosaamistasi.

Sisältö:
- korkeakoulutasoisen kirjoittamisen periaatteet
- asiakirjastandardi ja opinnäytetyön ohjeen mukainen raportointi
- referointi ja viittaustekniikka
- tiedonhankinta ja lähdekritiikki
- kielenhuoltoa.

Opintojaksolla laaditaan ryhmätyönä raportti Karelian raportointiohjeiden mukaisesti. Opintojaksoon kuuluu myös suullinen esitelmä ryhmissä. Opintojaksoon sisältyy kirjaston tiedonhaun asiantuntijan ohjaustunti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

luennot ja harjoitukset 22 tuntia
itsenäinen työskentely ja ryhmätyöskentely tuntien ulkopuolella 32 tuntia

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Olet osallistunut ryhmäsi työskentelyyn koko opintojakson ajan.
Raportti on laadittu raportointiohjeen mukaisesti ja se täyttää muut hyväksymiskriteerit. Tarkempi kriteeristö esitetään opintojaksolla.
Olet valmistellut ja toteuttanut suullisen esityksen ryhmäsi kanssa.
Olet suorittanut kielenhuollon testin hyväksytysti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu aktiiviseen työskentelyyn ryhmässä koko opintojakson ajan. Lisäksi arvioinnin perusteena on raportti, kielenhuollon testi ja osallistuminen ryhmän suulliseen esitelmään.