Siirry suoraan sisältöön

Kehitysympäristöt (3 op)

Toteutuksen tunnus: DT10004-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 15.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 100

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

  • Jari Uimonen

Vastuuopettaja

Jari Uimonen

Ryhmät

  • DTNS22
    Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2022

Tavoitteet

Tunnet hajautetun kehitystyön merkityksen, edut, haasteet ja keskeiset toimitavat nykyaikaisessa ICT -kehitystoiminnassa. Tunnet etäopiskeluun liittyviä perusperiaatteita, suositeltuja toimintatapoja ja ympäristöjä. Osaat suunnitella omaa itsenäistä työskentelyä erilaisissa, etäopiskelun mahdollistavissa, hajautetuissa ja monimuotoisissa opiskeluympäristössä ja -tavoissa. Tunnet ja osaat käyttää nykyaikaisia työvälineohjelmistoja ja -pilvipalveluita oman työn tehokkaaseen suunnitteluun, hallintaan ja tuotosten varmistamiseen. Tunnet ja osaat käyttää nykyaikaisia työvälineitä ja -ympäristöjä yhteistyössä muiden opiskelijoiden/kehittäjien kanssa.

Sisältö

Hajautettu kehitystyö ja etäopiskelu: periaatteita, työskentelytapoja, työkaluja ja työskentely-ympäristöjä.

Etäläsnäolo: työskentely verkossa itsenäisesti ja ryhmässä, verkkovuorovaikutus ja työskentelytavat etäläsnäoloympäristöissä.

Oman työskentelyn suunnittelun ja hallinnan välineitä. Työvälineohjelmat ja pilvipalvelut, oman työn tuotosten hallinta (mm. O365, OneDrive, versionhallinta). Oman oppimisen seuranta ja arviointi (portfoliot/oppimispäiväkirjat).

Arviointiasteikko

H-5