Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 1: Opiskelijana korkeakoulussa (2 op)

Toteutuksen tunnus: DT10003-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 15.10.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomi / Tietojenkäsittely (DD)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 80

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

  • Sanna Kukkasniemi

Vastuuopettaja

Sanna Kukkasniemi

Ryhmät

  • DTNS23
    Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely, päivä, syksy, 2023

Tavoitteet

Ohjauksen opintojaksot koostuvat neljästä itsenäisestä osa-opintojaksosta: Ammatillinen kasvu 1: Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 2 op, Ammatillinen kasvu 2: Urasuunnittelu 1 op, Ammatillinen kasvu 3: Oman osaamisen markkinointi 1 op, Ammatillinen kasvu 4: Kohti työelämää 1op. Osa-opintojaksoilla saat tietoa, neuvoja ja ohjausta opintojesi suunnittelun tueksi. Opit arvioimaan tietojen ja taitojen osaamisesi kehittymistä. Opintojakso tukee yksilöllisen kehityskaaren hallintaa oppimisessasi ja työssäsi sekä päätöksenteko- ja urahallintataitojesi kehittymistä. Opit myös noudattamaan yleisiä työelämän käytäntöjä ja tutustut työelämän pelisääntöihin.

Ammatillinen kasvu 1: Opiskelijana ammattikorkeakoulussa -tavoitteet:
Osaat käyttää ammattikorkeakoulun sinulle tarjoamia palveluja ja oppimisympäristöjä. Tunnet oman koulutuksesi opetussuunnitelman ja toimintatavat. Tunnet oman koulutuksesi ohjauksen toimijat ja osaat hakea opintoihin liittyen ohjausta tarpeen mukaan oikeilta henkilöiltä. Tunnet opiskelijakunnan toiminnan ja palvelut. Kannat vastuuta omasta opiskelukyvystäsi, opiskeluhyvinvoinnistasi ja jaksamisestasi. Ryhmäydyt opiskelijayhteisöön ja edistät omalta osaltasi hyvää opiskeluilmapiiriä. Tunnet Karelia-ammattikorkeakoulun tutkintosäännön. Tunnet aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) periaatteet ja käytännöt. Otat vastuuta omista opinnoistasi ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) pitämisestä ajan tasalla. Tunnet kehityskeskustelun osana työelämäkäytäntöjä.

Sisältö

- Opetussuunnitelmaan tutustuminen sekä opetuksen toteutuskäytäntöihin perehtyminen
- Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen
- Tietoverkkojen käyttö, Karelia.fi, opinto-opas, PAKKI, PEPPI, TUUDO, ATOMI, Moodlerooms, Outlook (sähköposti ja kalenteri), työjärjestykset, Teams, EXAM, intranet
- Kirjasto ja tietopalvelut, tiedonhankinta
- Opiskelu korkeakoulussa, alakohtaiset infot, kieli-infot, opintojen ohjaus, opintokuraattorit, YTHS, seurakunta, kv-palvelut ja opiskelijakunta POKA
- Tutkintosääntö, yleiset toimintatavat ja pelisäännöt ja yleiset ja alakohtaiset kompetenssit
- Opiskeluhyvinvointi, VIP-opiskelijatoiminnan esittely ja VIP-valinta
- Opiskelutaidot, opiskelutyylit ja -strategiat
- Opiskelu ryhmissä, tiimeissä, paritöinä, projekteissa
- Itseohjautuvuus, elämänhallinta, ajankäytön hallinta ja stressin hallinta
- Tulokeskustelu

Arviointiasteikko

H-5