Siirry suoraan sisältöön

Tutkimus- ja kehittämismenetelmät (3 op)

Toteutuksen tunnus: BIY6046-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 50

Koulutus

  • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Opettaja

  • Ari Talkkari

Vastuuopettaja

Ari Talkkari

Ryhmät

  • BIYNS20
    Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

Opiskelija tuntee työsuunnitelman ja opinnäytetyöraportin laatimiseen sekä esittämiseen liittyvät ohjeet. Opiskelija ymmärtää tutkimus-, suunnittelu- ja kehittämistoiminnan merkityksen toimialan kehittämisessä ja osana organisaation toimintaa. Opiskelija tuntee yleisimmät tutkimusstrategiat ja -tyypit sekä ymmärtää niiden soveltamisen periaatteet. Opiskelija tuntee yleisimmät tutkimus- ja kehittämismenetelmät. Opiskelija osaa valita kehittämistehtävään tai suunnittelutyöhön soveltuvat tutkimus-, analyysi- ja kehittämismenetelmät tapauskohtaisesti.

Sisältö

Lomakkeet, työsuunnitelma ja opinnäytetyön rakenne sekä jäsentely ja esittäminen. Opinnäytetyö opiskelijan ammatillisen kasvun ja työelämän kehittämisen välineenä. Laadullinen ja määrällinen tutkimus ja niissä käytettävät aineistonkeruu- ja analyysi- sekä kehittämismenetelmät. Tutkimus- ja kehittämismenetelmän valinta.

Arviointiasteikko

H-5