Siirry suoraan sisältöön

Kiertotalous (6 op)

Toteutuksen tunnus: BIY6045-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 01.05.2023

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 50

Koulutus

  • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Opettaja

  • Tommi Kukkonen
  • Anniina Kontiokorpi

Vastuuopettaja

Anniina Kontiokorpi

Ryhmät

  • IENS21
    Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija tuntee kiertotalouden keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä teknisten järjestelmien suunnittelussa. Hän osaa menetelmät, joilla maksimoidaan tuotteiden ja materiaalien sekä niihin sitoutuneen arvon kiertoa taloudessa. Lisäksi opiskelija osaa teknisiä malleja, joita soveltamalla tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla sekä digitaalisilla ratkaisuilla.

Sisältö

Kiertotalouden pääperiaatteet, tuotteiden elinkaaren pidentäminen, uusiutumattomien luonnonvarojen kestävän käytön ratkaisut ja tekniikka, resurssitehokkuuden parantaminen metsäperäisessä tuotannossa, kestävän ruokatalouden järjestelmät ja ravinteiden kierrätys, resurssitehokas liikkuminen ja logistiikka, jakamistalous ja digitaaliset ratkaisut.

Arviointiasteikko

H-5