Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyö, raportointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: BIY6043-BIB23L1

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 30

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Opettaja

 • Markus Huhtinen
 • Tarmo Tossavainen
 • Anne Poutiainen
 • Lasse Okkonen
 • Anniina Kontiokorpi
 • Juha Kilpeläinen
 • Seppo Kainulainen

Vastuuopettaja

Lasse Okkonen

Ryhmät

 • BIYNS19
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2019

Tavoitteet

Opiskelija tuottaa selkeää ja yksiselitteistä tutkimustekstiä sekä hallitsee moitteettoman viite- ja lähdemerkintätekniikan. Opiskelija hallitsee tutkimusraportoinnin ja akateemisen kirjoittamisen säännöstön sekä pystyy itsenäisesti ratkomaan työn laatimisen aikana syntyneitä ongelmia, haasteita ja kysymyksiä. Opiskelija hallitsee opinnäytetyön tekstinkäsittely- ja muut työkaluohjelmat sekä osaa soveltaa oppimaansa uuden tiedon tuottamiseen. Opiskelija esittää opinnäytetyön seminaarissa kuuluvasti, selkeästi, havainnollisesti ja asiantuntijamaisesti. Opiskelija osaa tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä projektityöskentelyyn liittyvät keskeiset käytänteet ja raportointimenettelyt. Opiskelija tuntee alaansa liittyvät tutkimus-, kehittämis- ja suunnittelutyön haasteet sekä osaa hyödyntää osaamistaan energia- ja ympäristötekniikkaa koskevien kysymysten, ongelmien ja tehtävien ratkaisemisessa.

Sisältö

Opinnäytetyön kirjallinen ja suullinen raportointi, seminaari ja muiden opiskelijoiden kolmen (3) seminaarin seuraaminen, joista yhdessä toimitaan vertaisarvioitsijana. Opiskelija osallistuu yhteensä neljään (4) seminaariin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely ja opinnäytetyöraportin laatiminen 122 h, ohjaus 8 h, seminaari ja palaute 4 h.

Arviointiasteikko

H-5