Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 4 (1 op)

Toteutuksen tunnus: BIY6039-BIA22L1

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

1 - 35

Koulutus

  • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Opettaja

  • Anne Poutiainen

Vastuuopettaja

Anne Poutiainen

Ryhmät

  • BIYNS19
    Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2019

Tavoitteet

Kohti työelämää 1 op

Opiskelija osaa tehdä opintoihinsa liittyviä valintoja tavoitteellisesti omien uratavoitteiden mukaisesti. Opiskelija osaa työnhakuun liittyvät perusasiat (työnhaku, oman osaamisen näkyväksi tekeminen, haastatteluihin valmistautuminen). Opiskelija osaa hakea oman alan työelämäkontakteja ja tietää oman alansa ja yleiset työelämän pelisäännöt. Opiskelija on tietoinen oman alan ammatilliseen järjestäytymiseen liittyvistä periaatteista. Opiskelija osaa pitää yllä työkykyä ja työyhteisön työhyvinvointia. Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja tiedostaa millaiseen työhön oma osaaminen soveltuu, opiskelija osaa suunnitella oman osaamisensa kehittämistä.

Sisältö

Insinööriliiton työelämäinfo.

Aika ja paikka

Wärtsilä-kampus

Oppimateriaalit

Kaikki materiaalit, tehtävät ja tehtävien palautukset on Moodlessa

Opetusmenetelmät

Osaamistavoitteet
Osaat pitää yllä työkykyä, toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia.
Osaat arvioida osaamistaan ja suunnitella osaamisen kehittämistä.
Osaat markkinoida osaamistasi ja työpanostasi sekä dokumentein että henkilökohtaisten tapaamisten avulla.
Osaat hakea oman alan työelämäkontakteja ja tiedät oman alan ja yleiset työelämän pelisäännöt.
Olet tietoinen oman alan ammatilliseen järjestäytymiseen liittyvistä periaatteista.

Sisältö
Työnhaku, oman osaamisen näkyväksi tekeminen ja haastatteluihin valmistautuminen
Yritysvierailujen järjestäminen ja aktiivinen osallistuminen yritysvierailuihin tai vierailijaluentojen seuraaminen
Yhteyksien luominen työnantajiin, alan toimijoihin ja sidosryhmiin
Rekrytointitapoihin perehtyminen ja rekrytointiyrityksiin tutustuminen
Kehityskeskustelu

Suoritustapa
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien tekeminen, kehityskeskusteluun valmistautuminen ja osallistuminen, työnhaku- ja jatkokoulutussuunnitelmat.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyt tehtävien suoritukset:
Palauta pohdintatehtävä palautuskansioon. Tutustu itseäsi kiinnostavaan
yritykseen ja työtehtävään/ hankkeeseen tai jatko-opiskelupaikkaan.
Vastaa opintojen loppuvaiheen kehityskeskustelukysymyksiin ja käy keskustelu sen jälkeen opon kanssa.
Pyydä opoa LinkedIn verkostoosi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty