Siirry suoraan sisältöön

Insinööriharjoittelu (10 op)

Toteutuksen tunnus: BIY6037-BIA22M1

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.10.2022

Opintopistemäärä

10 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

1 - 80

Koulutus

  • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Opettaja

  • Tommi Kukkonen
  • Anne Poutiainen

Vastuuopettaja

Anne Poutiainen

Ryhmät

  • BIYNS19
    Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2019

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija insinöörin tuleviin työtehtäviin, tutustua sidosryhmiin ja soveltaa opittuja asioita käytäntöön. Opiskelija oppii työskentelemään työorganisaation jäsenenä vastuullisesti ja itsenäisesti. Hän oppii oman alan ammateissa vaadittavia tietoja ja taitoja sekä oppii käyttämään ammatillisesti oikeita työmenetelmiä. Tavoitteena on, että opiskelija oppii työelämän toimintamuotoja, vuorovaikutustaitoja sekä ryhmätyötaitoja. Harjoittelu vahvistaa ammatillista osaamista ja opiskelija tunnistaa oman alansa työ- ja uramahdollisuudet. Opiskelija löytää uusia oppimisen tavoitteita käytännön kokemuksen kautta. Suositeltavaa on, että insinööriharjoittelu ja opinnäytetyö muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden.

Sisältö

Ennen harjoittelua:

Opiskelija osallistuu harjoitteluohjaajan järjestämään harjoitteluinfoon, sekä hankkii itsenäisesti harjoittelupaikan ja tekee harjoittelusuunnitelman ja -sopimuksen.

Harjoittelun aikana:

Opiskelija osallistuu aktiivisesti työnantajan edustajan kanssa yhdessä suunniteltuihin työtehtäviin sekä järjestää ja dokumentoi kaksi kehityskeskustelua, joista ensimmäinen on harjoittelun alkuvaiheessa ja toinen harjoittelun lopussa. Opiskelija tuottaa harjoittelujaksosta harjoitteluraportin ja työpäiväkirjan.

Aika ja paikka

Opiskelijan hankkimassa harjoittelupaikassa, joka voi olla yritys tai yhteisö Suomessa tai ulkomailla.

Oppimateriaalit

Harjoittelun ohjeet on Moodlessa, sinne palautetaan raportti ja työpäiväkirja harjoittelun päätyttyä.

Opetusmenetelmät

Insinööriharjoittelun tavoitteena on harjaantua insinöörin tuleviin työtehtävin, tutustua
sidosryhmiin ja soveltaa opittuja asioita käytäntöön. Harjoittelussa opitaan työskentelemään
työorganisaation jäsenenä vastuullisesti ja itsenäisesti. Harjoittelussa opitaan omalla alalla
vaadittavia tietoja ja taitoja sekä ammatillisesti oikeita työmenetelmiä. Harjoittelu vahvistaa
ammatillista osaamista ja harjoittelija tunnistaa oman alansa työ- ja uramahdollisuudet.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu on kokonaan työelässä suoritettava opintojakso.

Kansainvälisyys

Harjoittelun voi tehdä ulkomailla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelun laajuus on 10 op:ttä, joka tarkoittaa 270 työtuntia. Jos työpäivän pituus on kahdeksan tuntia, niin harjoittelun kesto on 34 työpäivää.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Harjoittelu on hyväksytty, kun opiskelija toimittaa harjoittelunojaajalle allekirjoitetun
- harjoittelusopimuksen
- harjoitteluraportin ja
- työpäiväkirjan sekä kehityskeskustelumuistiot (alku- ja loppukeskustelu)
Lisäksi harjoittelija osallistuu harjoitteluseminaariin, jossa kertoo lyhyesti omasta
harjoittelustaan ja esittelee harjoittelupaikkansa seuraavan vuoden opiskelijoille.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty