Siirry suoraan sisältöön

Insinööriharjoittelu (10 op)

Toteutuksen tunnus: BIY6037-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

30.01.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

30.01.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 80

Koulutus

  • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Opettaja

  • Tommi Kukkonen

Vastuuopettaja

Tommi Kukkonen

Ryhmät

  • IENS21
    Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2021
  • BIYNS20
    Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija insinöörin tuleviin työtehtäviin, tutustua sidosryhmiin ja soveltaa opittuja asioita käytäntöön. Opiskelija oppii työskentelemään työorganisaation jäsenenä vastuullisesti ja itsenäisesti. Hän oppii oman alan ammateissa vaadittavia tietoja ja taitoja sekä oppii käyttämään ammatillisesti oikeita työmenetelmiä. Tavoitteena on, että opiskelija oppii työelämän toimintamuotoja, vuorovaikutustaitoja sekä ryhmätyötaitoja. Harjoittelu vahvistaa ammatillista osaamista ja opiskelija tunnistaa oman alansa työ- ja uramahdollisuudet. Opiskelija löytää uusia oppimisen tavoitteita käytännön kokemuksen kautta. Suositeltavaa on, että insinööriharjoittelu ja opinnäytetyö muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden.

Sisältö

Ennen harjoittelua:

Opiskelija osallistuu harjoitteluohjaajan järjestämään harjoitteluinfoon, sekä hankkii itsenäisesti harjoittelupaikan ja tekee harjoittelusuunnitelman ja -sopimuksen.

Harjoittelun aikana:

Opiskelija osallistuu aktiivisesti työnantajan edustajan kanssa yhdessä suunniteltuihin työtehtäviin sekä järjestää ja dokumentoi kaksi kehityskeskustelua, joista ensimmäinen on harjoittelun alkuvaiheessa ja toinen harjoittelun lopussa. Opiskelija tuottaa harjoittelujaksosta harjoitteluraportin ja työpäiväkirjan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty