Siirry suoraan sisältöön

Tilastomatematiikka ja optimointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: BIY6032-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 50

Koulutus

  • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Opettaja

  • Jani Kangas

Vastuuopettaja

Jani Kangas

Ryhmät

  • BIYNS20
    Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

Tilastolliset menetelmät:

Osaat keskeisimmät tilastolliset tunnusluvut sekä niiden laskennan tietokoneella. Valmiiden aineistojen avulla tutkit muuttujien välistä yhteyttä ja osaat laatia regressiomallin. Estimointiteoriassa osaat odotusarvon sekä suhteellisen osuuden luottamusvälin määräämisen ja otantateoriaa havainnollistetaan tietokoneella. Osaat testauksen vaiheet ja keskiarvotestit yhden, kahden sekä useamman otoksen tapauksessa.

Optimointi:

Osaat keskeiset optimoinnin käsitteet ja tunnet ratkaisun geometrisen perustan. Optimointiohjelman avulla tutustut erilaisten kuljetus- ja suunnitteluongelmien mallinnukseen.

Sisältö

Tilastolliset menetelmät
- Tunnusluvut
- Korrelaatio ja regressio
- Luottamusväliestimointi
- Keskiarvotestit

Optimointi
- Graafinen ratkaiseminen
- Simplex -algoritmi
- LINDO -ohjelman ja TI- nspire laskimen käyttö
- Duaaliset tehtävät
- Kuljetusongelmat
- Tuotannonsuunnittelua

Oppimateriaalit

Tilastollisten menetelmien perusteet: Lauri Nummenmaa, Martti Holopainen, Pekka Pulkkinen
ISBN 978-952-63-2979-6
Ei ole pakko hankkia, mutta toimii hyvänä tukiaineistona

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustyöt

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 55 h
Harjoitustyöt: 40 h
Itsenäinen opistelu: 30 h
Tentti: 4 h
Palaute: 5 h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvionti terustuu tenttiin ja harjoitustöihin

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa käyttää keskeisiä/yksittäisiä tilastomatematiikan ja optimoinnin käsitteitä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä/yksittäisiä tilastomatematiikan ja optimoinnin käsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot.
Opiskelija osaa toimia yksinkertaisia tilastomatematiikan ja optimoinnin ongelmia ratkaistaessa tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla hapuilevaa. Opiskelija osaa toimia ohjeiden mukaisesti ja ratkaista tilastomatematiikan ja optimoinnin perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa käyttää johdonmukaisesti tilastomatematiikan ja optimoinnin käsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot.
Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia tapoja mallintaa yksinkertaisia talouselämän ongelmia. Opiskelija osaa ratkaista tilastomatematiikan ja optimoinnin perustehtäviä ja osaa arvioida omaa osaamistaan. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan perustehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää tilastomatematiikan ja optimoinnin termejä ja käsitteitä asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.
Opiskelija osaa mallintaa yksinkertaisia tilastomatematiikan ja optimoinnin ongelmia ja ratkaista ne sekä arvioida ratkaisujen oikeellisuutta. Opiskelija osaa soveltaa tilastomatematiikan ja optimoinnin osaamistaan erilaisissa tehtävissä ja tilanteissa.