Siirry suoraan sisältöön

Teollinen ekologia ja elinkaarianalyysi (5 op)

Toteutuksen tunnus: BIY6030-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 50

Koulutus

  • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Opettaja

  • Lasse Okkonen

Vastuuopettaja

Lasse Okkonen

Ryhmät

  • BIYNS20
    Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

Opiskelija tietää vaihtoehtoisia näkökulmia kestävyyteen ja kestävään kehitykseen. Opiskelija osaa teollisen ekologian käsitteet ja kykenee tunnistamaan parannuskohteita teollisista tuotantojärjestelmistä. Opiskelija osaa eritellä systeemin rajauksia, toimijoita sekä materiaali- ja energiavirtoja. Opiskelija osaa arvioida teollisten ekosysteemien ja ekoteollisten alueiden kestävyyttä ja kehittymistä. Opiskelija osaa elinkaarianalyysin käsitteet ja laatia elinkaarianalyysin tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksista.

Sisältö

Vaihtoehtoiset näkökulmat kestävyyteen ja kestävään kehitykseen, systeemianalyysin perusteet, teollisen ekologian käsitteet ja periaatteet, alueellinen ja tuotelähtöinen teollinen ekologia, elinkaarianalyysin käsitteet ja standardit, elinkaarianalyysin laadinta LCA-sovelluksella; LCA -ohjelmaan tutustumisharjoitukset ja yhteinen harjoitustyö laatu- ja ympäristöjohtamisen -opintojakson kanssa. Harjoitustyö sisältää elinkaarianalyysin laadinnan työelämää palvelevana toimeksiantona.

Aika ja paikka

Toteutus lähiopetuksena syyslukukauden ajan Wärtsilä -kampuksella.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla osoitettava oppimateriaali, sisältäen elinkaarianalyysin laadintaa ohjaavat standardit (ISO 14040 / ISO 14044), menetelmäkirjallisuus ja SimaPro -LCA -sovelluksen oppaat.

Opetusmenetelmät

Opintojaksoon sisältyy teoriaosuus teollisesta ekologiasta ja elinkaarianalyysin perusteista. Tämän jälkeen suoritat ohjatusti tutustumisharjoituksia SimaPro LCA -sovelluksen käyttöön. Harjoituksissa perehdyt elinkaari-inventaarion laadintaan, elinkaarimallin laadintaan, vaikutusarvionteihin ja tulosten tulkintaan. Opintojakson loppuvaiheessa sovellat harjoituksissa opittua menetelmää tuotteen tai palvelun elinkaarianalyysin laadinnassa. Voit laatia elinkaarianalyysin myös syventävänä osana laatu- ja ympäristöjohtamisen -opintojakson ympäristökatselmusta.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson toteutukseen kuuluu elinkaarianalyysin harjoitustyö, joka laaditaan työelämälähtöisesti. Toimeksiantoja haetaan suoraan yrityksiltä ja yhteisöiltä sekä Karelian TKI -hankkeista.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla järjestetään tentti teoriaosuuden ja LCA -harjoitusten jälkeen marraskuun ensimmäisellä viikolla. Uusintamahdollisuus järjestetään opintojakson aikana.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa sovelletaan Karelia-amk:n yhteisiä arviontiperusteita ja opintojakson osaamistavoitteita. Elinkaarianalyysin harjoitustyön osuus on 50%; tentti ja hyväksytysti laaditut pientehtävät 50%.