Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 3 (1 op)

Toteutuksen tunnus: BIY6028-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Opettaja

  • Marita Suomalainen
  • Anne Poutiainen

Vastuuopettaja

Anne Poutiainen

Ryhmät

  • BIYNS20
    Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa oman ammatillisen kehittymisensä ja osaa arvioida osaamistaan kriittisesti asettaen kehittymistavoitteita. Opiskelija osaa toimia opinnoissaan työelämän käytänteiden mukaisesti lähes ammattilaisen tavoin. Opiskelija osaa pitää huolta opiskeluhyvinvoinnista ja ymmärtää sen merkityksen myös opiskeluyhteisön kannalta. Opiskelija osaa pitää yllä opiskelumotivaatiota ja tarvittaessa pyytää tukea vaikeina hetkinä. Opiskelija osaa suunnitella oman ajankäytön ja priorisoida asioita siten, että opinnot etenevät. Opiskelija osaa antaa kehittävää palautetta.

Sisältö

Ammattilaiseksi kehittyminen 1 op

Kehityskeskusteluun valmistautuminen, oman osaamisen arviointi ja osaamisen näkyväksi tekeminen, kehittymistarpeet.

Aika ja paikka

Wärtsilä-kampus

Oppimateriaalit

Kaikki materiaalit, tehtävät ja tehtävänpalautukset on Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Osaamistavoiteet

Osaat tunnistaa oman ammatillisen kehittymisensä ja osaa arvioida osaamistaan kriittisesti asettaen kehittymistavoitteita.
Osaat toimia opinnoissaan työelämän käytänteiden mukaisesti.
Osaat pitää huolta opiskeluhyvinvoinnista ja ymmärrät sen merkityksen myös opiskeluyhteisön kannalta.
Osaat pitää yllä opiskelumotivaatiota ja tarvittaessa pyytää tukea vaikeina hetkinä.
Osaat suunnitella oman ajankäytön ja priorisoida asioita siten, että opinnot etenevät.
Osaat antaa kehittävää palautetta.

Sisältö
Työelämän vaatimukset
Ajankäytön hallinta
Oman osaamisen arviointi ja osaamisen näkyväksi tekeminen, kehittymistarpeet
Kehityskeskusteluun valmistautuminen

Suoritustapa
Kehityskeskustelun käyminen, oman osaamisen ja kehittymisen arviointi, HOPSin päivitys, testien tekeminen sekä muiden annettujen tehtävien tekeminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 h opiskelijan työtä

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytysti suoritetut tehtävät:
- Kolmannen vuoden kehityskeskustelukysymyksiin vastaaminen ja
- kehityskeskustelu käyminen opon kanssa,
- oman osaamisen ja kehittymisen arviointi ja
- HOPSin päivitys

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty