Siirry suoraan sisältöön

AutoCad projekti (4 op)

Toteutuksen tunnus: BIY6026-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Englanti

Paikat

10 - 50

Koulutus

  • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Opettaja

  • Juha Kilpeläinen

Vastuuopettaja

Juha Kilpeläinen

Ryhmät

  • IENS21
    Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija saa perustiedot teknisen piirustusten tekoon ja suunniteluun tietokoneen avulla. Opiskelija pystyy tekemään havainnekuvan rakennuksesta ja sen ympäristöstä. Opiskelija pystyy hyödyntämään valmiita kuvakirjastoja suunnitelmia laaditaessa.

Sisältö

CAD-suunnitelun keskeiset käsitteet, AutoCAD ohjelma ja sen periaatteet, Piirtämiskomennot, Muokkauskomennot, Mitoitus, Tasojen hyödyntäminen suunnittelussa, Koordinaatiston hyödyntäminen piirtämisessä, Valmiiden kuvakirjastojen ideat, Yhteinen asuinalueen suunnittelu / piirtäminen, Oman kohteen suunnittelu ja mallintaminen, Tulostaminen.

Arviointiasteikko

H-5