Siirry suoraan sisältöön

Energia- ja ympäristöpolitiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: BIY6025-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 20.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 50

Koulutus

  • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Opettaja

  • Markus Huhtinen

Vastuuopettaja

Markus Huhtinen

Ryhmät

  • IENS21
    Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Ympäristö- ja energia-alan toimintaympäristöön perehtyminen ja erityisesti toimialaan liittyvään sääntelyyn ja taloudelliseen sekä poliittiseen ohjaukseen perehtyminen kansallisessa ja kansainvälisessä tasossa. Opiskelija hallitsee energia- ja ympäristöalaan liittyvät sääntely- ja ohjausjärjestelmät, organisaatiot, tavoiteohjelmat kansallisella ja EU:n tasolla. Opiskelija pystyy hyödyntämään poliittisen ja taloudellisen ohjauksen mekanismeja, tiedostaa huomioitavat rajoitustoimet ja pystyy hyödyntämään rahoituksen tukimuotoja.

Sisältö

Opiskelija perehtyy toimialalla vaikuttaviin organisaatioihin, edunvalvontajärjestöihin, näiden päätehtäviin ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Oleellinen osa opintoja on toimialaan liittyviin tavoiteohjelmiin perehtyminen alueellisella, maakunnallisella, valtakunnallisella ja EU:n tasolla.

Arviointiasteikko

H-5