Siirry suoraan sisältöön

Ympäristöalan yritystoiminta (5 op)

Toteutuksen tunnus: BIY6023-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 50

Koulutus

  • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Opettaja

  • Markku Havu

Vastuuopettaja

Markku Havu

Ryhmät

  • IENS21
    Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Koulutuksen jälkeen osaat yritystoiminnan periaatteet ja olet perehtynyt yrityksen perustamissuunnitteluun, yritysmuodon valintaan ja eri yritysmuotojen riskien huomiointiin. Olet perehtynyt yritystoiminnan kustannus-, kannattavuus-, hinnoittelu- ja investointilaskelmien laadintaan. Koulutuksen kautta tunnet ympäristö- ja energia-alan keskeiset liiketoimintamahdollisuudet ja toimialan liiketoiminnan sääntelyn ja markkinat.

Sisältö

Yritysmuodot, yrityksen perustamistoimet ja yritysrahoitus, toimialan erityisvaatimukset liiketoiminnan harjoittamisen suhteen.
Yrityksen perustamissuunnittelu. Kustannus-, kannattavuus-, hinnoittelu- ja investointilaskelmien perusteet.
Energia- ja ympäristöalan toimialatuntemus: energia- ja ympäristöalan keskeiset liiketoimintamahdollisuudet.

Aika ja paikka

Wärtsilä-kampus

Oppimateriaalit

-Opettajan Moodlessa jaettavana oleva materiaali
-Perustamisopas alkavalle yrittäjälle (Uusyrityskeskus)

Opetusmenetelmät

Tavoitteet
Koulutuksen jälkeen osaat yritystoiminnan periaatteet ja olet perehtynyt yrityksen perustamissuunnitteluun, yritysmuodon valintaan ja eri yritysmuotojen riskien huomiointiin.Olet perehtynyt yritystoiminnan kustannus-, kannattavuus-, hinnoittelu- ja investointilaskelmien laadintaan. Koulutuksen kautta tunnet ympäristö- ja energia-alan keskeiset liiketoiminta-mahdollisuudet ja toimialan liiketoiminnan sääntelyn ja markkinat
Sisältö
-Yritysmuodot, yrityksen perustamistoimet ja yritysrahoitus, toimialan erityisvaatimukset liiketoiminnan harjoittamisen suhteen
-Yrityksen perustamissuunnitteluKustannus-, kannattavuus-, hinnoittelu- ja investointilaskelmien perusteet
-Energia- ja ympäristöalan toimialatuntemus:energia- ja ympäristöalan keskeiset liiketoimintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-tentin ajankohta sovitaan opintojaksolla
-uusinta- ja korotustentit suoritetaan EXAM-järjestelmässä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 133 tuntia

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-tentti, jonka painoarvo arvioinnissa on 50%
-harjoitustyö, jonka painoarvo arvioinnissa on 50%