Siirry suoraan sisältöön

Ympäristöterveys ja -turvallisuus (5 op)

Toteutuksen tunnus: BIY6020-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 50

Koulutus

  • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Opettaja

  • Tarmo Tossavainen
  • Anniina Kontiokorpi

Vastuuopettaja

Anniina Kontiokorpi

Ryhmät

  • IENS21
    Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu tyypillisiin ympäristöriskeihin sekä niiden valvontaan ja hallintaan. Opiskelija tietää ihmisen terveyteen ja ympäristöön vaikuttavia ympäristötekijöitä ja riskejä. Opiskelija tunnistaa henkilökohtaisen ja ammatillisen vastuunsa terveyttä edistävän ympäristön turvaamisessa ja ympäristönsuojelussa. Opiskelija osaa arvioida ympäristöriskien todennäköisyyden ja merkityksen.

Sisältö

Ympäristön terveysvaikutukset, fysikaaliset, kemialliset ja biologiset ympäristötekijät, ympäristömuutoksia aiheuttava ihmistoiminta, terveydellisen, ekologisen ja teknisen riskin arviointi, teknisen ympäristöriskin prosessin vaiheet, ympäristöriskien todennäköisyyden, seurausten ja merkityksen arviointi, ympäristöturvallisuuden viranomaissäädökset.

Arviointiasteikko

H-5