Siirry suoraan sisältöön

Kiertotalous.nyt (3 op)

Toteutuksen tunnus: BIP7046-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 01.06.2023

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

1 - 60

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot

Opettaja

 • Tommi Kukkonen
 • Anne Poutiainen

Vastuuopettaja

Anne Poutiainen

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 40. Avoin AMK: 40.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • KAKK23
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2023
 • KAKS22
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2022
 • KAKK23KE
  Karelia, avoin, kaikki, kesä, 2023
 • TOP22_23
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1

Tavoitteet

Tavoitteena on:
- selvittää, mitä kiertotalous tarkoittaa ja ymmärtää sen perusperiaatteet
- ymmärtää nykyisen resurssien kulutuksen ongelmat ja kuinka kiertotalous voi auttaa ratkaisemaan näitä ongelmia
- tutustua keinoihin, joilla kiertotaloutta voidaan edistää
- luoda näkemys käytännön toimista, joita eri toimialoilla voidaan tehdä kiertotalouden edistämiseksi

Sisältö

Keskeinen sisältö:
- kiertotalousmalli, nykyinen resurssien käyttö ja siitä aiheutuvat haasteet
Aihealueet, joita kurssilla käsitellään:
o kestävä ruokajärjestelmä
o metsäperäiset kierrot
o tekniset kierrot
o liikkuminen ja logistiikka

Aika ja paikka

Virtuaalitoteutus

Oppimateriaalit

Oppimateriaali on Moodlessa. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa Moodlen kautta MOOC-ympäristössä https://mooc.helsinki.fi

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa Moodlen kautta MOOC-ympäristössä https://mooc.helsinki.fi. Opiskelija perehtyy oppimisympäristössä olevaan kirjalliseen materiaaliin, videohaastatteluihin sekä luentoihin, jonka jälkeen suorittaa vaaditut tehtävät omaan tahtiin.
Kolmen opintopisteen suorituksessa sisältää viisi monivalintatehtäväkokonaisuutta ja esseen. Opiskelijalla on mahdollisuus saada ohjausta opettajalta syys- ja kevätlukukaudella.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa Moodlen kautta MOOC-ympäristössä https://mooc.helsinki.fi. Opiskelija perehtyy oppimisympäristössä olevaan kirjalliseen materiaaliin, videohaastatteluihin sekä luentoihin, jonka jälkeen suorittaa vaaditut tehtävät omaan tahtiin.
Kolmen opintopisteen suorituksessa sisältää viisi monivalintatehtäväkokonaisuutta ja esseen. Opiskelijalla on mahdollisuus saada ohjausta opettajalta syys- ja kevätlukukaudella.