Siirry suoraan sisältöön

Näkökulmia biotalouteen (2 op)

Toteutuksen tunnus: BIP7016-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 14.05.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

1 - 60

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot

Opettaja

 • Tommi Kukkonen
 • Anne Poutiainen

Vastuuopettaja

Anne Poutiainen

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 40. Avoin AMK: 40.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • KAKS22
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2022
 • TOP22_23
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1

Tavoitteet

Opiskelija tietää/osaa
- tunnistaa biotalouskäsitteen ja sen osa-alueet, biotalouden raaka-aineet ja perusprosessit
- biotalouden globaalin merkityksen maapallolle
- Suomen biotalousstrategian
- biotalouden taloudellisen merkityksen Suomessa tällä hetkellä sekä mahdollisuudet tulevaisuudessa
- pohtia omaa biotalousosaamistaan ja sen mahdollisia täydentämistarpeita

Sisältö

Keskeinen sisältö:
1.Biotalouden keskeiset määritelmät ja prosessit:
Vihreä, sininen, keltainen ja punainen biotalous
Biotalous uutena toimintatapana ja mahdollisuutena eri toimialoilla:
metsäbiotalous, agrobiotalous, energia, tuotantoympäristöteknologia, kemia ja kiertotalous, bioraaka-aineet ja materiaalit, luontopalvelut ja matkailu
2. Keskeiset biotalouden strategiat: Suomen biotalousstrategian päämäärät ja keskeiset toimenpiteet
3. Biotalouden luomat tulevaisuuden mahdollisuudet

Aika ja paikka

Verkko-opinnot Moodlessa: opiskeltavat materiaalit, kirjalliset ohjeet, tehtävät, tehtävien palautukset ja palautteet opiskelijoille Moodlessa.

Oppimateriaalit

Kaikki opiskeltava materiaali on Moodlessa, mm. biotalous.fi-sivusto. Osa aineistosta on lisämateriaalia, johon voi halutessaa perehtyä opintojaksolla vaadittavan aiheiston lisäksi.

Opetusmenetelmät

Opiskelija tietää/osaa
- tunnistaa biotalouskäsitteen ja sen osa-alueet
- biotalouden raaka-aineet ja perusprosessit
- Suomen biotalousstrategian
-- biotalouden taloudellisen merkityksen Suomessa tällä hetkellä sekä mahdollisuudet tulevaisuudessa
- pohtia omaa biotalousosaamistaan

Itsenäinen verkko-opiskelu 54 h.
Tehtävät: esittäytyminen, keskustelualueella keskustelu, pohdintatehtäviä, monivalintatehtävä, oman osaamisen arviointi. Opiskelijoille annetaan palautetta pohdintatehtävissä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso suoritetaan hyväksyttävästi palautetuilla tehtävillä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 opintopisteen ajankäyttö keskimäärin 54 tuntia, joka voi jakautua näin:
Johdanto, 6 h
Keskeiset määritelmät ja toimialat, 15 h
Suomen biotalousstrategia, 8 h
Tulevaisuus ja uudet mahdollisuudet, 13 h
Minä biotalousosaajana, 12 h

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on palautettu hyväksyttävästi Moodlen palautuskansioihin.

Sisällön jaksotus

Opintojakson teemat
1. Keskeiset määritelmät ja toimialat
2. Suomen biotalousstrategia
3. Tulevaisuus ja uudet mahdollisuudet
4. Minä biotalousosaajana

Lisätietoja opiskelijoille

Virtuaalitoteutus, opiskelija opiskelee täysin omaan tahtiin oman aikataulunsa mukaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan Moodleen palautetut tehtävät arvioidaan (hyväksytty, täydennettävä, hylätty) ja niistä annetaan palautetta.