Siirry suoraan sisältöön

Open Source GIS (5 op)

Toteutuksen tunnus: BIP7004-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Metsätalousinsinöörikoulutus (MM)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi
  • Englanti

Paikat

1 - 50

Koulutus

  • Metsätalouden koulutus

Opettaja

  • Markus Huhtinen

Vastuuopettaja

Markus Huhtinen

Ryhmät

  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää paikkatietojärjestelmien perusteet ja toiminnan. Hallitsee kartoituksen perusteet ja ymmärtää, kuinka koordinaattijärjestelmät muodostuvat. Osaa etsiä ja muokata julkisia geospatiaalisia aineistoja. Osaa käyttää tärkeimpiä Open Source GIS-ohjelmistoja. Osaa muokata ja laatia karttaesityksiä em. ohjelmistoja ja aineistoja käyttäen.

Sisältö

Paikkatietojärjestelmien perusteet. Kartoituksen perusteet (koordinaattijärjestelmät). Avoimet aineistot ja niiden käyttöQGIS-ohjelmisto. Karttaesitys ja paikkatiedon visualisointi.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Aloitusinfo ja avain Moodle-oppimisympäristöön lähetetään sähköpostitse opintojaksolle hyväksytyille toukokuun alussa. Meerkado -järjestelmän kautta ilmoittautuva: AVAA Opintojakson kuvaus -painike.Opintojakson kuvaus -painikkeen alta löytyy mm. linkki lukujärjestykseen sekä muut toteutusjärjestelytiedot.