Siirry suoraan sisältöön

Uusiutuva energia liikenteessä (6 op)

Toteutuksen tunnus: BIP7002-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 27.05.2023

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Energia- ja ympäristötekniikka (IE)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

1 - 40

Koulutus

 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

Opettaja

 • Esko Tiainen
 • Juha Kilpeläinen

Vastuuopettaja

Juha Kilpeläinen

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • BIYNS20
  Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivä, syksy, 2020
 • TOP22_23
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Oppija tuntee liikennebiopolttoaineiden raaka-ainevaihtoehdot ja niiden potentiaalin. Hän osaa ajoneuvojen moottoritekniikan pääpiirteet ja eri biopolttoaineiden soveltuvuuden otto- ja dieselmoottoreille. Oppija osaa arvioida liikenteen biopolttoaineiden tuotannon ympäristövaikutuksia ja energiatasetta. Hän osaa bioetanolin ja kasvimetyyliesterin valmistuksen vaiheet ja laadun arvioinnin sekä osaa BTL-tekniikan perusteet. Oppija tuntee biokaasun ajoneuvokäytön mahdollisuudet sekä puhdistuksen ja käytön tekniikan Hän tuntee sähkötekniikan ja hybriditekniikan mahdollisuudet ajoneuvoliikenteessä ja osaa sähköautojen latausjärjestelmien suunnittelun perusteet.

Sisältö

- Biomassojen kemiallinen koostumus ja soveltuvuus erilaisille biopolttonesteille- Moottoriopin perusteet ja päästöjenhallinnan tekniikka- Diesel- ja ottomoottorin vaatimukset polttoaineelle ja polttoaineiden laatukriteerit- Liikennepolttoaineiden energia

Arviointiasteikko

H-5